De wet- en regelgeving ten aanzien van de definitie ‘vers’ is summier. De Claims Verordening (nr. 1924/2006) waarin alle toegelaten voedingsclaims zijn opgenomen, rept geen woord over ‘vers’. Ook de Nederlandse Warenwet kent geen algemene voorschriften voor het gebruik van de aanduiding. Vanuit Brussel is gekozen om voor een paar specifieke levensmiddelen iets te regelen over vers. Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ten aanzien van verse visserijproducten, vers vlees en vleesbereidingen. Kort gezegd komen die voorschriften erop neer dat een vers product geen andere behandeling tot conservering heeft ondergaan dan koeling. Ook is een product niet vers als het vóór bewaring door kou verstijfd zou zijn geweest. Dit betekent dat voor deze specifieke producten geldt dat ze niet meer ‘vers’ zijn als ze bevroren zijn geweest.

De leidraad? Misleiding is uit den boze. Steeds geldt: wat mag de consument verwachten?
Reclame Code Commissie
Dus was het woord aan de Reclame Code Commissie (‘RCC’). Die heeft in verschillende uitspraken haar licht laten schijnen over de invulling van het begrip ‘vers’. De leidraad? Misleiding is uit den boze. Daarbij is de perceptie van de gemiddelde consument van het betreffende product bepalend. In de context van ‘verser dan bij de slager’ heeft de gemiddelde consument de verwachting dat de tijd tussen het moment van slachten en de verkoop van het vlees kort is. En bij verse pasta zal de gemiddelde consument denken aan niet-gedroogde pasta die een beperktere houdbaarheidsdatum heeft dan gedroogde pasta. Ook kan een rol spelen dat de consument vaak bereid zal zijn om voor vers meer te betalen dan wanneer het eerst is ingevroren. Iglo mocht in haar reclame zeggen dat haar (binnen 5 uur na het oogsten) ingevroren spinazie verser was dan de spinazie in de winkel. Want dat kon Iglo aantonen. En rechters hebben gezegd dat vers brood op dezelfde dag is gebakken, en vers fruitsap op dezelfde dag zal worden genuttigd.

Het is interessant om te zien dat ‘vers’ zoveel verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van de context en het soort product. Steeds geldt: wat mag de consument verwachten? En klopt dat dan? Wees dus alert wanneer je deze aanduiding gebruikt in een reclame-uiting of op de verpakking. Of als je zelf over de markt of in de supermarkt loopt.

In Wat is ...? gaan we met bekende en minder bekende mensen op zoek naar wat hen motiveert om te ontdekken of we elkaar van daaruit weer kunnen vinden. Waarom we dat doen lees je in De ontdekking van de ander.

Dit artikel afdrukken