In de Verenigde Arabische Emiraten moeten moeders voortaan wettelijk verplicht twee jaar lang borstvoeding geven. Dat is een forse stap verder dan bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie voorstaat: die beveelt een periode van minimaal 6 maanden aan. De maatregel past binnen een ruimere wet over de 'rechten van het kind'.

De minister van Sociale Zaken, Mariam Al-Roumi, plaatst meteen een kanttekening bij het risico dat mannen nu hun echtgenote voor het gerecht kunnen dagen als zij geen borstvoeding geeft. "Deze wet kan een 'last' worden", citeert Le Figaro. Hoe de wet gehandhaafd gaat worden en of er straffen aan verbonden worden, is nog niet duidelijk. Le Figaro wijst in dit verband op het standpunt van Franse kinderartsen: de keus voor borstvoeding of flesvoeding is aan de moeder.
Dit artikel afdrukken