Gistermiddag meldde de NVWA het volgende: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vandaag besloten de erkenning van Van Hattem Vlees B.V. te schorsen. Dit betekent dat het bedrijf geen dieren meer mag slachten en geen levensmiddelen meer in de handel mag brengen. De afgelopen weken stond het bedrijf al onder verscherpt toezicht. De erkenning is geschorst omdat het bedrijf er niet in slaagt het traceringssysteem zo aan te passen dat het de partijen vlees die het bedrijf nu slacht in de toekomst goed kan traceren.

Dit betekent dat de NVWA vleesbedrijf Van Hattem tot nader order volledig plat legt vanwege gebrekkige tracering van zijn in- en verkopen. Daarmee geeft de toezichthouder aan dat het menens is: wie nog meent te kunnen frauderen gaat zelfs bij voldoende reden aan twijfel al volledig op de bon. Dát Van Hattem heeft gefraudeerd is immers nog altijd onbewezen. De NVWA en de rechter leggen de bewijslast bij de beschuldigde. Die moet aantonen dat hij onschuldig is. Als hij dat niet kan, is hij schuldig.
Dit artikel afdrukken