Dan gaan mensen wél betalen voor dieren uit een kleinschaliger en diervriendelijker dierhouderij. Dat beweert de Nedersaksische minister Christian Meyer in een interview met Der Spiegel.

De Groene Meyer stond bekend als de 'boerenschrik' en moet nu het landbouwbeleid hervormen van decennialang CDU-beleid dat altijd heeft ingezet op schaalvergroting. Op de vraag of hij wel goed met de boeren kan opschieten, antwoordt Meyer dat dat prima gaat. Kleinere boeren willen graag blijven boeren. In ruil daarvoor wil hij dat ze zich conformeren aan een gereguleerde dierhouderij die afziet van gecoupeerde staarten en snavels.
Dit artikel afdrukken