Wetenschappers van de Ludwig Maximilian Universiteit in München onderzochten de invloed van de klimaatverandering op het landbouwareaal. Uitgaande van een verwachte temperatuurstijging met 2,8 graad Celsius zou het landbouwareaal aan het eind van deze eeuw met 560 miljoen hectare toenemen.

Rusland, Canada en China
De potentiële nieuwe landbouwgronden bevinden zich met name op het noordelijk halfrond, in Rusland, Canada en China. De onderzoekers keken naar de mogelijkheden om 16 cultuurgewassen, waaronder tarwe, maïs, aardappelen, suikerriet en cassave te telen. Daarvoor vergeleken ze de tijdsspanne 1981-2010 en, na toepassing en extrapolatie van een klimaatveranderingsmodel, de periode 2071-2100.

Irrigatie
Tegenover de uitbreiding staat een forse afname. De hoeveelheid land die drie oogsten per jaar oplevert zal afnemen, waardoor een verlies aan landbouwareaal van 780 miljoen hectare optreedt. Vooral het zuidelijk halfrond krijgt te maken met nog heter en droger weer. Netto treedt er dan ook een verlies op van 220 miljoen hectare. Om dat in perspectief te stellen: Nederland telt 2,1 hectare landbouwgrond. De klimaatverandering laat dus 100 Nederlanden voor landbouw verloren gaan

De onderzoekers stellen dat 'veel sterker ingezet [moet] worden op irrigatie om het volledige potentieel van het huidige landbouwareaal te benutten', schrijft Vilt. Water wordt steeds schaarser en vergt goed management. De toenemende stroom berichten over grote steden (Teheran, Sao Paolo) en gebieden (Californië) die getroffen worden door uitblijvende regenval, maakt dat pijnlijk duidelijk. Recent kwam in het nieuws dat wetenschappers van Cornell University megadroogtes verwachten.

De studie is verschenen in PLoS ONE.

Fotocredits: CIAT
Dit artikel afdrukken