Dat concludeert Joanna in ’t Hout van het Radboudumc in haar promotieonderzoek. “Vaak hopen onderzoekers met een RCT [gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, een technisch woord voor dubbelblind onderzoek, MS] hèt antwoord te geven op een vraag. Mijn onderzoek laat zien dat dit niet mogelijk is vanuit één studie, maar dat meerdere kleinere studies veel beter dat antwoord kunnen geven,” aldus In ’t Hout.

Algemene stelling
Iedere dag verschijnen er meer dan honderd publicaties over klinische studies. Hierin krijgt bijvoorbeeld de ene helft van de groep een behandeling en geldt de andere helft als controlegroep. De resultaten van een RCT worden gebaseerd op de gemiddelde reactie van de mensen in de groep. Binnen die studie is er sprake van één populatie in één setting. In ’t Hout: “Uitspraken naar aanleiding van die studie, gelden dan dus alleen voor die setting.” Om een meer algemene stelling in te kunnen nemen moet de heterogeniteit groter zijn. Hiervoor zijn meerdere studies nodig die in verschillende settings hebben plaatsgevonden.

Uitspraken naar aanleiding van die studie, gelden dan dus alleen voor die setting
Meta-analyse
Een meta-analyse combineert de resultaten uit verschillende RCT’s. Dit levert volgens In ’t Hout betrouwbaarder informatie op dan het uitvoeren van een nieuwe studie: “Je dekt hiermee meer nuanceverchillen tussen mensen af.” Voor het kunnen doen van een meta-analyse zijn meerdere studies nodig een daar ontbreekt het vaak juist aan. In ’t Hout raadt onderzoekers dan ook aan liever wat kleinere studies uit te voeren, ook vanuit financieel oogpunt. “In een meta-analyse hebben grote homogene onderzoeken niet zoveel voordelen ten opzichte van kleinere, zeker niet ten aanzien van de extra kosten die het opzetten en uitvoeren van een groot onderzoek met zich meebrengt.”

De bevindingen van In ’t Hout zijn mede van belang in het licht van de methodologische beschouwingen van Dennis Zeilstra op Foodlog. Hij betoogde dat meer reflectie op de methoden van kennisvergaring in de biomedische wetenschappen betere kennis zal opleveren.

Fotocredits: Large fish school, Wikipedia
Dit artikel afdrukken