In februari plaatste de veganistische campagnegroep Go Vegan World een advertentie in de Britse kranten van een koe achter prikkeldraad. De tekst luidde: “Humane milk is a myth. Don't buy it.” In kleinere letters: "Ik ben vegan sinds de dag dat ik een zuivelboerderij bezocht. De moederkoeien, met het bloed nog aan hun lijf, zochten en riepen naar hun baby's. Hun dochters, net uit hun moeders baarmoeder maar al van hen gescheiden, stonden te bibberen en jammerden klaaglijk, en dronken melk uit rubberen spenen aan de muur in plaats van bij het koesterende lijf van hun moeder. En dat allemaal omdat mensen hun melk nemen."

De advertentie leidde tot 7 klachten bij de Advertising Standards Authority (ASA), de Britse Reclame Code Commissie. Klagers, waaronder boerenorganisatie NFU, stelden dat de advertentie een onjuist beeld schetste van de manier waarop melkveehouders met hun dieren omgaan en dat het verhaal in de advertentie misleidend en niet hard te maken was.

Uiteindelijk bleek het tijdens de behandeling van de zaak te draaien om de suggestie dat de Britse zuivelboeren zich schuldig maken aan dierenmishandeling. Het Britse landbouwministerie Defra hanteert de richtlijn dat pasgeboren kalveren minimaal 12 tot 24 uur bij hun moeder blijven. Boeren houden zich daar - uiteraard - aan. Volgens Go Vegan World zegt de advertentie niets over het tijdstip van scheiding van kalf en koe. Wat de veganistische organisatie aan de orde wil stellen, is het onrecht dat kalf en koe gescheiden worden omwille van de melkproductie.

De ASA oordeelt dat omdat de dagelijkse - en wettelijke - praktijk nu eenmaal is dat kalveren kort na de geboorte gescheiden worden van hun moeder, "het onwaarschijnlijk is dat lezers zich wezenlijk laten misleiden". De Autoriteit zegt daarmee dat de praktijk van het scheiden van koe en kalf bij consumenten bekend mag worden verondersteld omdat die conform de wet en praktijk is. Er is daarom niets onwettelijke aan die praktijk. Wie zich daar echter aan stoort, mag een er een emotionele kwalificatie voor gebruiken.

Feitelijk onjuist is de suggestie dat koeien uitputtend roepen om een kalf dat snel bij hen is weggehaald. Dat doen de moederdieren vooral als het kalf op latere leeftijd van hen wordt gescheiden.

In Nederland checkte de NRC onlangs de stelling dat vroege scheiding van koe en kalf verstandig is. De krant bleek de stelling 'grotendeels' te kunnen onderschrijven. Wij oordeelden dat wat je vindt, wordt bepaald door je emotionele en ethische perspectief. Dat zegt de ASA met zoveel woorden ook. Verder wast de Autoriteit zijn handen in oordeelloosheid over emoties en hun effecten. Wie tegen de scheiding van koe en kalf is, moet de wet veranderen.

milk is not humane go vegan world
Dit artikel afdrukken