Op het internationale congres van de International Feed Industry Federation voorspelde voorzitter Mario Cutait dat de wereldwijde productie van veevoer in 2013 met 1 à 2 procent zal toenemen. De groei wordt met name veroorzaakt door een toenemende vraag vanuit de melkveehouderij en de viskweek. Cutait voorziet een blijvend toenemende vraag naar dierlijke eiwitten. De vooruitzichten voor de veevoerindustrie zijn dan ook gunstig.

De afgelopen jaren zijn de prijzen van veevoer voor de intensieve veehouderij sterk gestegen, met als gevolg een dalende vleesproductie. Cutait verwacht dat dit jaar de productiekosten - waar voer tot 70% van kan uitmaken - beter uit zullen vallen. De prijzen van met name mais en soja zijn gedaald ten opzichte van 2012, toen tegenvallende oogsten voor prijsstijgingen zorgden.

In de wereldveevoederindustrie wordt jaarlijks 1 miljard ton aan veevoer geproduceerd. Dat volume vertegenwoordigt een omzet van bijna 280 miljard euro.
Dit artikel afdrukken