Voor de uitstoot van CO2, dat 50% van het broeikaseffect veroorzaakt, zijn inmiddels fiscale maatregelen genomen. Maar voor methaan, dat andere belangrijke broeikasgas, niet. Volgens Maus heeft een melkkoe jaarlijks evenveel effect op het klimaat als de heilige koe in de vorm van een Volkswagen Golf die 43.000 kilometer rijdt. Een 'koetaks', naar het voorbeeld van het fiscale beleid dat gekoppeld is aan de CO2-uitstoot van auto's, kan de methaanuitstoot door vee verminderen.

Methaan is als broeikasgas 34 keer sterker dan CO2, maar blijft minder lang in de atmosfeer aanwezig. Waar voor andere sectoren CO2 het belangrijkste broeikasgas is, is dat binnen de landbouw met voorsprong methaan. Het grootste aandeel in de methaanemissie van de Vlaamse landbouw heeft fermentatie in de pens van koeien (60%), daarnaast komt nog eens 30% uit mestopslag (20% varkensmest, 10% rundermest), schrijft Vilt. De sector werkt aan het reduceren van de methaanuitstoot door met de voersamenstelling te experimenteren. Dat zou een reductie van 10 tot 15% van de methaanuitstoot op kunnen leveren.

Maus stelt voor om na de CO2-emissies, ook de methaanemissies door middel van fiscaal beleid terug te dringen.Een mestbelasting op de rundveestapel zal de omvang van de veestapel terugdringen, en daarmee ook de methaanuitstoot. "Hoe zal u zich afvragen? Wel simpel, door koeien te gaan belasten. Volgens de FOD Economie telde ons land in 2015 in totaal maar liefst 2,5 miljoen runderen, waardoor meteen ook de omvang van het probleem duidelijk wordt. Andere landen zoals Denemarken, Ierland en Nieuw-Zeeland zijn hiermee bezig”, zegt Maus.

De Washington Post (WP) schreef recent dat de opgevoerde moderne koe - die groter is en voor veel melk moet zorgen - mogelijk voor elf procent meer methaan zorgt dan de klimaatmodellen denken. Meer maar kleinere koetjes, zijn mogelijk een beter idee, denken de wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek waar de WP over schrijft.
Dit artikel afdrukken