In een eerdere bijdrage op Foodlog liet ik op basis van enkele berekeningen zien dat het voor agrarische bedrijven niet meevalt om CO2 op te slaan in de Nederlandse bodem. Een extra nadeel is dat het verlagen van het waterpeil in veengebieden ook nog eens extra CO2 uit de bodem laat vrijkomen door oxidatie van het veen. Een recent rapport van het CBS en de WUR dat een poging doet de volledige koolstofboekhouding van Nederland in kaart te brengen, bevestigde onlangs mijn sommen.

Een toegankelijke versie van dit rapport verscheen in Nature Today. Het concludeert eenduidig dat het de landbouw niet lukt om CO2 in de bodem op te slaan.


Veen en vee stoten tweemaal zoveel CO2 uit als het totale Nederlandse ecosysteem kan opnemen.
In eerste instantie ziet het plaatje er nog gunstig uit; het bruine balletje van landbouw ligt boven nul en lijkt te wijzen op een jaarlijkse opslag van rond de 100-200 kg per ha. Zoom je in op de details, dan blijkt opslag zich te beperken tot weides (180 kg C per ha) en meerjarige gewassen (380 kg/ha). De opslag bij eenjarige gewassen, waar het merendeel van onze akkerbouw uit bestaat, is verwaarloosbaar en moet op nul worden gesteld. Dat is opmerkelijk in een land waar 40 ton dierlijke mest per hectare beschikbaar is; een mondiaal record, want onze landbouw voegt daarmee steeds meer koolstof toe die niet opgeslagen en weer beschikbaar gemaakt kan worden in de kringloop van het landbouwsysteem.

Weliswaar slaan onze weides relatief veel CO2 op, maar tegelijk hebben de veehouderij en akkerbouw in veengebieden een vervelende keerzijde. Intensieve veehouderij vraagt om een lage waterstand en dat leidt door de verdroging tot oxidatie van het veen. Oxidatie is vergelijkbaar met verbranding en heeft als directe consequentie een hoge CO2-uitstoot. Voor heel Nederland bedraagt de CO2-uitstoot uit de veengebieden 7,0 miljoen ton CO2. Dat saldo komt overeen met 4% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Zo bezien valt het mee. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van de oplossing die boeren zeggen te hebben, dan is het droevig nieuws. Ze komen niet eens in de buurt van een oplossing om CO2 uit de lucht te houden: die 7,0 miljoen ton zijn ongeveer het dubbele van wat alle ecosystemen in Nederland samen kunnen vastleggen.
Dit artikel afdrukken