Gevolg van gezondheidsmanie of nodig?

Van de leerlingen van middelbare scholen in de provincie Utrecht heeft 24% de afgelopen maand gelijnd. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Midden-Nederland onder 7500 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Opmerkelijk, aldus de GGD, omdat driekwart van deze lijners een normaal gewicht hebben en 8% zelfs ondergewicht heeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat het alcoholgebruik onder jongeren zeer hoog is. In het onderzoek gaven 7.500 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar afkomstig van 28 scholen voor voortgezet onderwijs afgelopen najaar antwoord op bijna 100 vragen over hun gezondheid. Veel van deze jongeren zijn in het dagelijkse leven absoluut niet bezig met hun gezondheid. Digitaal beantwoordden zij vragen over hun eet- en beweeggewoonten, drinken en blowen. Voor elke school heeft de GGD Midden-Nederland een schoolrapportage gemaakt.

Alcoholgebruik
Het alcoholgebruik onder de jongeren is hoog. Van de eerste- en tweedeklassers dronk 20% de afgelopen vier weken, 4% was dronken en 12% deed aan bingedrinken. Deze percentages zijn een stuk hoger voor de leerlingen van de hogere klassen, waar bijvoorbeeld maar liefst 58% aan binge-drinken deed in de afgelopen maand. Bingedrinken betekent dat jongeren in een korte tijd veel alcohol drinken.

Verrassend is dat de helft van de jongeren de alcohol thuis of bij anderen thuis nuttigen, terwijl onderzoek uitwijst dat het zeker uitmaakt wat de ouders vinden van het alcoholgebruik. Als de ouders het prima vinden, drinken de kinderen eerder en meer. 56% van de ouders vindt het geen probleem dat hun kind drinkt, of zegt er niks van. Slechts 31% van de ouders raadt het af of verbiedt het.


bron: GGD Midden-Nederland, met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken