Dat zegt Wiebren van Stralen, de man die voor LTO Nederland werkte aan het mestdossier voor de melkveehouderij. Inmiddels werkt hij niet meer voor LTO.

Tegen de makers van het programma De Monitor verklaart hij: "In 2013 kwam nog geen enkele boer in de knel. De visie van grondgebondenheid kreeg daarom eerst ook veel bijval. Maar toen het plan dichterbij kwam, toen werd het een ander verhaal." Het smaldeel van intensief werkende boeren met veel vee en weinig grond dreigden hun productieruimte te verliezen en lieten zich nadrukkelijk horen. Van Stralen: "Bestuurders werden bang voor de intensieve boeren. Zij hebben gemiddeld gezien de grootste mond en laten die ook horen."

Volgens Van Stralen ontstond een strijd tussen boeren die grondgebonden zagen zitten en de boeren die louter economisch denken. "Het handje drukken werd uiteindelijk gewonnen door de intensieve kant en door de rechtse partijen in de Tweede Kamer. Door deze keuze komen we nu op heel veel verliezers uit."

UPDATE (10 april, 9:05 uur): Wiebren van Stralen laat ons weten dat De Monitor oude uitspraken citeert uit dit oude artikel van vorig jaar. Dat kan de suggestie wekken dat het nieuwe uitspraken zijn. Daarom heeft hij de programmakers verzocht om een link op te nemen. Dat is niet gebeurd.
Ex-LTO?er: ?Huidig mestbeleid pakt precies omgekeerd uit dan de bedoeling is?
Reageer
  • Deel
Druk af