"Het wordt hoog tijd dat er een Plastic (Soup) Footprint komt”, stellen daarom dr. Karen Maas en Jacqueline Scheidsbach van de Erasmus Universiteit in P+. Zij onderzochten de bezorgdheid over de gevolgen van plastics en de daadkracht om binnen de eigen organisatie lekkage in het milieu te voorkomen bij het Expertpanel voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Plastic lekkage
Maas en Scheidsbach introduceren een nieuw begrip: 'plastic lekkage'. “Wanneer plastic in het milieu (in het water, in de lucht of op het land) belandt in de vorm van macro-, micro- of zelfs nanoplastics, wordt dit ‘plastic lekkage’ genoemd. De cijfers van de plastic lekkage liegen er niet om. Het is dan ook een logische vervolgstap dat milieuactivisten en overheden maatregelen voorstellen om het plastic gebruik terug te dringen.”

Cijfers ontbreken
Plastic is nog steeds een grote onbekende. Duurzaamheidsverslagen vermelden niets over de hoeveelheid plastic die bedrijven gebruiken. Onbekend is hoeveel afval er over blijft en hoeveel er weglekt naar het milieu. Ondanks alle ophef over de Plastic Soup in de oceanen ontbreken er richtlijnen voor rapportage op dit gebied.

Er zijn wel algemene cijfers. Op dit moment recyclen bedrijven slechts 28% van het gebruikte plastic. Van de overige plastics belandt 40% in de stort of vuilverbranding. De resterende 32% ‘verdwijnt’ ergens in het milieu.

Inzicht in plastic gebruik
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid (76%) van de MVO experts het belang onderschrijft van inzicht in het plastic gebruik binnen de eigen organisatie. Een vrijwel even groot percentage (73%) geeft daarnaast aan dat het belangrijk is om ook inzicht te hebben in het plastic gebruik in de hele keten. In de praktijk is dat inzicht maar bij 15% van de experts aanwezig.
Dit artikel afdrukken