Heeft het 'snoeiharde' rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brandveiligheid in Nederlandse stallen snel een groot effect gehad?

Nee, dat kun je nu nog niet zeggen, zeggen zowel Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) als dierenwelzijnsorganisaties Wakker Dier en Animal Rights. "Het is nog veel te vroeg voor optimisme," aldus Wakker Dier in de Volkskrant. "We zullen de komende jaren moeten afwachten of deze daling doorzet."
Het beeld van 2021 kan vertekend zijn doordat er geen stalbranden zijn geweest in grote pluimveebedrijven. Een brand in een stal met 100.000 kippen tikt meteen flink door. De uitbraak van de vogelgriep had tot gevolg dat veel grote stallen hebben leeggestaan. Dat kan het geringere aantal branden in stallen met de hoogste aantallen dieren verklaren, signaleert Animal Rights.

Ook LTO waakt voor voorbarige conclusies. Ondanks dat er de afgelopen jaren veel is gedaan om de brandveiligheid te verbeteren, moeten geen voorbarige conclusies worden getrokken, zegt de organisatie. De resultaten van de komende jaren zullen pas laten zien of er sprake is van een positieve trend. Wel is er door veel partijen hard gewerkt aan preventie en toegenomen bewustzijn bij boeren en zijn inmiddels verplichte elektrakeuringen (eens per 5 jaar) doorgevoerd. "Twee maanden geleden hadden we 450 deelnemers aan een webinar over brandveiligheid", zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO. "Bij eerdere edities waren dat er slechts 200."

De OvV concludeerde vorig jaar dat de overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Zo is er nauwelijks wet- en regelgeving. Sinds 2012 werken LTO, de Producenten Organisatie Varkenshouderij, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland al samen om stalbranden terug te dringen, met diverse actieplannen. Sinds het verschijnen van het rapport van de OvV heeft het ministerie van LNV meer regie genomen aldus LTO.

Maar of dat betekent dat veehouders alle verbeteringen nu al hebben doorgevoerd, is onwaarschijnlijk. Het rapport van de OvV is immers nog maar een jaar oud. LTO blijft de komende jaren stappen zetten om boeren te helpen de brandveiligheid in hun stallen te verbeteren. Iedere stalbrand is er immers één te veel.
Dit artikel afdrukken