De resultaten van de studie zijn te vinden in het tijdschrift Ecotoxicology and Environmental Safety. De onderzoekers analyseerden sperma- en bloedmonsters van 128 mannelijke partners van onvruchtbare koppels, die verder geen chronische ziekten of fysieke afwijkingen hadden. De mannen waren tussen de 26 en 57 jaar oud.

Bijna 60% van de 128 mannen die aan het onderzoek meededen, bleken een glyfosaatniveau in hun bloed en sperma te hebben dat boven de detectiegrens lag. In hun sperma bleek bijna vier keer zoveel glyfosaat te vinden dan in hun bloed.

De studie vond geen significante verschillen in glyfosaatniveaus tussen mannen die in de stad of op het platteland wonen, of tussen mannen die biologisch of niet-biologisch voedsel aten. Wel stelden ze bij rokers twee keer zoveel glyfosaat in hun bloed en sperma vast als onder niet-rokers. Landarbeiders hadden hogere niveaus dan mannen die in de dienstensector of transportsector werkten. De man met de hoogste glyfosaatconcentratie in sperma was een landarbeider. De studie kon geen verband vinden tussen het aantal zaadcellen (een aanduiding voor de vruchtbaarheid van mannen) en de glyfosaatconcentratie.

Glyfosaat geldt in de VS als "laag toxisch voor mensen". In de EU werd de toelating onlangs voor 10 jaar verlengd omdat er geen causale verbanden tussen ziekten als kanker en glyfosaat kunnen worden vastgesteld.

Om aan te geven dat hun onderzoek serieus moet worden genomen, schrijven de onderzoekers dat ze met hun onderzoeksmethoden de aanwezigheid van AMPA, een metaboliet van onder meer glyfosaat en fosfonaten (uit wasmiddelen), niet hebben kunnen vaststellen. Ze benadrukken dat ze een sterke positieve correlatie hebben gevonden tussen de glyfosaatconcentraties in het bloedplasma en die in het plasma van sperma, met bovendien een aanwijzing van impact op het DNA. "Alles bij elkaar suggereren onze resultaten een negatieve impact van glyfosaat op de menselijke voortplantingsgezondheid en mogelijk het nageslacht." Ze adviseren toepassing van het voorzorgsprincipe door EU-autoriteiten voor toelating van het gebruik van glyfosaat en glyfosaat-formuleringen (producten waarin de werkzame stof glyfosaat is verwerkt) in de Europese Unie. De onderzoekers maken met hun advies duidelijk dat hun onderzoek direct politiek gemotiveerd is.

Het onderzoek werd uitgevoerd met funding van de overheidsinstellingen Région Centre Val de Loire en het Office Français de la Biodiversité en hun project PESTIFERTI. Frankrijk stemde tegen de hernieuwde toelating van glyfosaat voor 10 jaar en kent bovendien schadevergoedingen toe aan mensen die in de landbouw werkzaam zijn geweest en Parkinson hebben gekregen. De vergoedingen lopen uiteen van enkele honderden euro's per maand tot €1.500.
Dit artikel afdrukken