Dalende consumptie en wereldwijde concurrentie bedreigen de Nederlandse varkenssector. Met bulkproductie gaat de sector het niet redden. Dat zegt Ronald Lotgerink, CEO van varkensslachter Vion Food Group. Hij deed zijn uitspraken op 27 mei in Arnhem tijdens een bijeenkomst over varkensgenetica. Boerderij noteerde zijn verhaal.

Als gevolg van de Afrikaanse Varkenspest in China, trekt dat land zwaar aan het beschikbare varkensvlees op de wereldmarkt. Dat veroorzaakt hoge prijzen door de tekorten die zijn ontstaan. Ook Nederlandse boeren zijn daarom op dit moment dubbeldik tevreden met de marge die ze overhouden aan een kilo varkensvlees. Lotgerink weet beter.

China zal op afzienbare termijn de pest weer onder controle krijgen zodat het schaarste-effect weer zal verdwijnen. In Nederland zal de varkensvleesconsumptie dalen, vermoedelijk met zo'n 20%. Wereldwijd prognotiseert Rabobank een stijging van 45% groei tot alleen al 2035.

Toch is de wereldmarkt niet zo aantrekkelijk. De prijzen liggen te vaak rond en onder het kostprijsniveau van Nederlandse boeren. Slechts 5% van de varkensvleesproductie is wereldhandel. De wereldmarkt wordt de afgelopen jaren betreden door goedkopere aanbieders; dat zijn vooral de VS, Brazilië en Canada. Die landen proberen de internationale markt groter te maken en jagen daarmee de EU - van oudsher exporteur voor die 5% - uit de markt. Duurder geproduceerd vlees blijft gegeten worden waar de dieren van oudsher worden gemest; lokaal dus. Voor ons betekent dat: in de EU. Alleen als er tekorten op de wereldmarkt zijn, worden consumenten wereldwijd lokaal geconfronteerd met minder aanbod omdat handelaren het vlees dan liever internationaal op de markt brengen.

Tegen die achtergrond vindt Lotgerink dat Nederlands varkensvlees een A-merk moet worden, net als Nederlandse bloemen die een tijdje staan of betrouwbare Duitse auto‘s. Dan kun je het in de hele EU goed verkopen en is er zelfs ruimte voor Nederlands varkensvlees als luxeproduct in China. Daarom moet de varkensketen - ondanks de hoge prijzen die op dit moment voor Nederlands varkensvlees betaald worden - nu investeren "op continue, uniforme kwaliteit en door in te spelen op consumentenvertrouwen in binnen- en buitenland." Lotgerink: "We moeten ons meer toeleggen op een paar kwaliteitsproducten en minder op de anonieme bulk. Anders is het een aflopende zaak.”

Varkenseconoom Robert Hoste van Wageningen Universiteit is dezelfde mening toegedaan: ook hij spoort varkenshouders aan om te investeren. Boeren reageren kritisch onder de uitspraken van Lotgerink in Boerderij omdat ze Vion ervaren als een marktvolger en niet als een merkenbouwer.
Boerderij - ?Zonder goede varkensvleesconcepten is het aflopende zaak?
Reageer
  • Deel
Druk af