De Afrikaanse varkenspest (ASF) baart de Europese veterinaire autoriteiten grote zorgen, schrijven Monti en Capua. Het varkensvirus waart rond in Centraal-Europa en zou grote delen van de Europese varkenssector de vernieling in kunnen jagen. Dat schaadt niet alleen boeren en dieren, waarschuwen de Italiaanse politici. "Wij vrezen dat in deze tijden van sociale media, fake news en anti-EU protesten de situatie rondom de varkenspest de Europese identiteit en cohesie op hun grondvesten kan doen schudden."

Tegen de varkenspest bestaat geen vaccin. Dat betekent dat massaal ruimen van gezonde dieren de enige manier is om de ziekte te beteugelen. Het doden, opruimen van de karkassen en het beheer van het dierlijk afval zou, zeggen Monti en Capua, "politieke issues" kunnen veroorzaken. Een massale uitbraak brengt bovendien hoge kosten met zich mee en zal de productie beperken en de export van de EU, 's wereld grootse exporteur van varkensvlees, lamleggen.

De beide Italianen vrezen voor "ontwrichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU" als gevolg van de toch al "toenemende spanningen tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Europese Commissie".

Monti en Capua sluiten hun betoog af met de stelling dat "een veterinaire noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, in een tijd van toenemende populistische bewegingen en nationalisme, het wantrouwen in en tussen nationale regeringen, maar ook tussen nationale regeringen, het publiek, handelspartners en belanghebbenden, kan aanwakkeren."

Met andere woorden: Monti en het parlementslid zeggen dat spanningen zoals die bestaan tussen hun land en Frankrijk, niet als gele hesjes op de straat maar op regeringsniveau kunnen exploderen.
Dit artikel afdrukken