NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO zeggen in een persbericht: "Varkenshouders zijn zich meer dan wie dan ook bewust van de extra zorg die de dieren tijdens deze hitteperioden nodig hebben. De maatregelen die varkenshouders nemen tegen het ontstaan van hittestress bij dieren, zijn echter niet altijd zichtbaar voor de burger. Wij willen de komende dagen daarom aan de burgers laten zien wat varkenshouders doen om hun dieren zo comfortabel mogelijk door de hitteperiode te laten komen. Wij hebben alle varkenshouders daarom opgeroepen om, met de hashtag #geenhittestress, de komende dagen foto’s en filmpjes vanuit de stal te delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc.

NVV en LTO Varkenshouderij zullen deze foto’s en filmpjes ook via hun eigen sociale media delen met burgers. Op die manier kan de burger meekijken met de boer(in) en de dieren in
de stal. "Wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke aandacht voor de varkenshouderij en nemen de zorgen en wensen van burgers ook serieus. Wij vinden het belangrijk dat mensen weten én te zien krijgen dat onze dieren, óók tijdens een hittegolf, optimale zorg krijgen. Onze sector is transparant en open en die inkijk geven wij dan ook graag", aldus Jansen en Douma.


Breed scala aan maatregelen
De maatregelen die varkenshouders nemen spitsen zich toe op de ventilatie in de stal (extra controles en schoonmaak), voertijden en -hoeveelheden (vroeger en later, kleinere porties, extra vitaminen), watervoorziening (meer en koel water (10-15 graden), extra water in de modderpoelen), sproeien van vloeren en daken voor extra verkoeling, natsproeien van de varkens als dat nodig is, zonwering en het creëeren van schaduwplekken voor varkens die buiten komen.

Hitteprotocol
Daarnaast is door de veehandel en veetransporteurs (Vee & Logisitiek Nederland) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een protocol opgesteld voor veevervoer tijdens extreme temperaturen. Dit protocol is de komende dagen voor het eerst van kracht.

Een opmerkelijke actie, die welke Kamervraag over verhitte varkens dan ook alvast voor is.
Dit artikel afdrukken