image Net als in Nederland, loopt in België een campagne tegen biggencastratie. In Nederland is het op dit punt wat stiller geworden nu de Partij van de Dieren en Wakker Dier dierenwelzijn in het algemeen op de agenda hebben gezet. In België is het een zodanige issue dat de Vlaamse Minister president Yves Leterme zich ermee bemoeit. Die concludeerde (zie de vorige doorklik) dat verdoving mogelijk net zo stressvol is als de castratie zelf (een heel snelle handeling die gebeurd is voor je het weet, hoe naar het ook is als je eraan denkt).

Vandaag meldt agripress.be dat Dierenrechtenorganisatie GAIA zijn campagne rond de onverdoofde biggencastratie gewoon doorzet.
De varkenssector ziet om kostprijsredenen liever af van verdoving en wil een chemisch castratiemiddel afwachten dat midden 2008 op de markt zou komen. Volgens GAIA zijn 9 van de 10 Belgen echter tegen onverdoofde castratie (in België jaarlijks 5,6 miljoen biggen). Afgelopen vrijdag troffen Yves Leterme, GAIA en de varkenssector elkaar om de kwestie te bespreken. Dat bleek zinloos. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar, ook al hebben ze besloten elkaar over 6 maanden opnieuw te treffen.

Interessant zijn de argumenten die beide partijen naar voren brengen:

De sector zelf ziet op korte termijn geen alternatieven voor het onverdoofd castreren. "Verdoving is kostprijsverhogend en de winst die je boekt op het vlak van dierenwelzijn is klein, want de verdoving zelf moet plaatselijk worden toegediend en doet ook pijn", zegt Paul De Winter van de Boerenbond.

"Onzin", zegt Michel Vandenbosch van GAIA. "Als ik naar de tandarts ga, word ik ook liever verdoofd ook al voel ik dan de pijn van de spuit".


Gaia humaniseert de castratie. Heel goede boeren verzekeren mij dat a) castratie niet echt nodig zou zijn maar dat die b) uitgevoerd door deskundige mensen veel minder belastend is dan de bloedonderzoeken die de intensieve varkenshouderij noodzakelijk maakt.

De boerenvertegenwoordiger refereert aan de prijs - die toch al onder druk staat, met dank aan de consument die Gaia zegt te vertegenwoordigen - en de stress van die verdovingsspuit.

Wat ik me nou afvraag, zowel voor België als voor Nederland: gaat deze discussie wel ergens over? Want:
a) het chemische castratiemiddel lijkt overbodig (waarom wijst de Dierenbeweging daar niet op?)
b) er zijn andere routines die nog stressvoller zijn (waarom dan niet daarmee beginnen, tenslotte doet de Dierenbescherming ook aan een soort 'alle kleine beetjes helpen')?
Dit artikel afdrukken