In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten kwam Milieudefensie (MD) vanmorgen met een marktonderzoek. Daarin onderzocht MD de houding van inwoners van de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland ten aanzien van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in hun omgeving.

Het onderzoek laat zien dat het electoraat in de provincies in meerderheid vindt dat de centrale overheid in Den Haag aanvullende regels en maatregelen moet ontwikkelen om de dierhouderij te beteugelen. Zo'n 30 tot 40% van het publiek ziet de veehouderij als een probleem met een negatieve milieu-impact.

'Achterhaald'
De Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) toont zich ontstemd over de enquête en timing daarvan. Die zou een zwart-wit beeld schetsen van de veehouderij. Bovendien zouden doel en opzet ervan achterhaald zijn. "Wij hebben samen met onze ketenpartners LTO, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) niet voor niets het Recept voor Duurzaam Varkensvlees geschreven. Wij zijn nu volop bezig daarvoor een uitvoeringsagenda te maken. Bij deze uitvoeringsagenda zijn ook maatschappelijke organisaties als de Dierenbescherming en Stichting Natuur & Milieu nauw betrokken. Het is jammer dat Milieudefensie daar niet van op de hoogte is, of dit aan zich voorbij heeft laten gaan. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ons ‘recept’ omarmd en steunt ons in onze ambities. Praten over dwingende regelgeving, is dus nergens voor nodig omdat wij zélf de handschoen oppakken, met steun van overheid, NGO’s en bedrijfsleven", zegt voorzitter Ingrid Jansen van de NVV.

Niet meer 'polariseren'
Voor de NVV is het belangrijk dat varkenshouders, door zélf duurzame maatregelen te treffen, te innoveren en de dialoog aan te gaan met de burgers, uiteindelijk in duurzame concepten een meerprijs kunnen vragen voor hun product. Jansen: "Dat is een belangrijke stimulans voor onze boeren om te verduurzamen. Wettelijke regels worden niet door de consument terugbetaald, maar komen op het bordje van de boer. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Milieudefensie dit wil. Uit de reactie van de organisatie op hun eigen onderzoek maken wij immers op dat óók zij graag wil dat onze boeren een faire prijs krijgen voor hun producten’, aldus Jansen. ‘En dat gaat niet als de wet ons nog meer regels oplegt.’

De NVV nodigt Milieudefensie uit om het Recept voor Duurzaam Varkensvlees goed te bestuderen en niet langer voor 'polarisatie' in de samenleving te zorgen

Fotocredits: NVV
Dit artikel afdrukken