In Hengelo voert een groep van 17 buren al 10 jaar lang strijd tegen de stankoverlast die hun varkenshoudende buurman zou veroorzaken. Ze verwijten hem te weinig te doen om de stank te beperken. Gewone activiteiten als de was buiten hangen, 's zomers buiten zitten of de ramen 's nachts openzetten, zou door de stank niet mogelijk zijn.

De rechter oordeelde dat 3 van de directe buren recht hebben op een nader te bepalen schadevergoeding; de overige 14 zitten verder weg en vallen binnen de norm. Als de varkenshouder niet binnen een half jaar de stank weet in te perken, hangt hem een dwangsom van €50.000 boven het hoofd. Hij heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan.

Er zijn honderden vergelijkbare zaken waarbij mensen nu naar de rechter kunnen stappen
"Baanbrekend", zegt jurist Valentijn Wösten, die de buren vertegenwoordigde. "Er zijn honderden vergelijkbare zaken waarbij mensen nu naar de rechter kunnen stappen."

Opvallend is dat de varkenshouder wel over de vereiste milieuvergunningen beschikt. De rechtbank is niet zelf gaan ruiken maar heeft de stankoverlast berekend op basis van een model. Daarin zijn het aantal varkens, het type stal en de stankbeperkende maatregelen in te voeren. De uitkomst beschouwt de rechter als een objectief gegeven; hij constateerde dan ook dat de normen werden overschreden. De Gelderlander schrijft: "Nederland is sinds 2007 wettelijk op het gebied van geurhinder in tweeën gedeeld. In gebieden met veel veehouderijen is in het buitengebied meer stank toegestaan dan in de rest van het land. Een groot deel van Gelderland valt onder de gebieden waarin mensen meer stank moeten accepteren. Ook Brabant valt daar onder."

Al eerder werd een veehouder in het Gelderse Groesbeek veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan omwonenden. Hij moest €75.000 betalen. Groot verschil: deze veehouder had geen geldige milieuvergunning.
Dit artikel afdrukken