Dit zijn recente undercoverbeelden uit Nederlandse varkenshouderijen. Ze tonen het schokkende leven van zieke en gewonde varkens. De varkenssector zal waarschijnlijk zeggen dat de beelden niet representatief zijn. Helaas zijn ze dat wel. Het gaat om opnames uit gewone Nederlandse varkensstallen waar goedkoop vlees geproduceerd wordt. Bij herhaalde bezoeken werd steeds dezelfde ellende aangetroffen. Met die woorden leidt Varkens in Nood een nieuwe actie in tegen het eten van varkensvlees uit reguliere Nederlandse stallen. De beelden lijken gelijkenis te vertonen met recente beelden uit Spanje die de supermarkten Colruyt en Delhaize deden besluiten naar andere vleeswaren om te zien. Of ze representatief zijn voor het algemene beeld is moeilijk te beoordelen. In de dierhouderij gaan op tien miljoen dieren altijd enkele tienduizenden dood, worden ze ziek en aangevreten (oren, staart) of gepest door soortgenoten. Ook komt het voor dat een boer een dier met een abces te lang laat lopen. Dit gebeurt ook in stallen met sterren omdat ook die dieren nu eenmaal in een vorm van intensieve houderij zijn gehuisvest.
ViN - Teken nu de petitie!
Reageer
  • Deel
Druk af