Het EAT-Lancet dieet is omstreden, maar wel op korte tijd uitgegroeid tot de een globale standaard van wat iedereen binnen de draagkracht van de planeet kan eten. Volgens critici zouden de planetair gestandaardiseerde aanbevelingen lokale voedselculturen vernietigen, maar nu is ook voor het eerst de samenhang met de kringloopgedachte onderzocht.

Vandaag wordt 40 procent van het beschikbare akkerland gebruikt voor diervoeders. Bij kringlooplandbouw worden dieren maximaal gevoed met “biomassa met een lage opportuniteitskost”, dat zijn voederbronnen die niet concurreren met voedsel voor menselijke consumptie. Concreet gaat het dan over restproducten uit de voederindustrie zoals aardappelschillen, diermeel of gras.

De onderzoekers rekenden drie scenario’s na: één waarbij de aanbevelingen van de EAT-Lancet-commissie werden gevolgd met nadruk op volle granen, een tweede scenario waarbij vooral met geraffineerde granen werd gewerkt en ten slotte een scenario waarin het productiepotentieel van circulaire landbouw werd nagegaan ten opzichte van de EAT-aanbevelingen.

Varken kringloopkampioen
Vooral kippen – nochtans geroemd om hun voederconversie – zouden in het circulaire model in de verdringing komen. Op basis van alleen volle granen zou het zelfs niet lukken om eieren of vleeskippen te produceren. Varkens en runderen daarentegen doen het goed in de kringlooplandbouw. Runderen doen het goed doordat ze gras in melk omzetten, waarbij de koeien aan het einde van hun melkcyclus worden gebruikt voor vleesproductie. Varkens zijn dan weer het best in het verwerken van de reststromen. Een Europese circulaire varkenshouderij kan 44 gram varkensvlees per dag per hoofd van de bevolking produceren, meer dan 6 keer de aanbevolen hoeveelheid van het EAT-Lancet-dieet. Voor melk gaat het over 529 gram per dag ofwel twee keer de aanbeveling.

grafiek 1 Nature

Samen zorgen de runderen en varkens voor een uitgebalanceerde profiel van nutriënten: “Melk bevat relatief hoge hoeveelheden calcium, terwijl rundvlees en varken een hoogkwalitatieve bron zijn van beschikbare vitamine B12 en zink. Elk dier heeft met andere woorden unieke capaciteiten om reststromen te converteren in specifieke nutriënten.”

Ook de effecten op het landgebruik werden nagegaan. Voor het EAT-Lancet dieet is zo’n 0,22 hectare akkerland per wereldbewoner per jaar nodig. Het circulaire productiemodel voor Europa zou 0,12 hectare akkerland en 0,09 hectare grasland nodig hebben.

Dit artikel verscheen eerder deze week op VILT.
Dit artikel afdrukken