Loma Linda is bekend om zijn grote populatie Zevendedagsadventisten. Het is een zogeheten Blue Zone, een gebied waar de inwoners opvallend oud worden en gezond zijn. Dat voordeel wordt toegeschreven aan hun eet- en leefgewoonten.

Zevendedagsadventisten zijn grotendeels vegetariër en onthouden zich om redenen van hun geloof ook van het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Als een Zevendedagsadventist al vlees eet, is dat heel weinig. Dat maakt een vergelijking met geheel vegetarisch etende geloofsgenoten interessant. De gegevens voor de studie kwamen van de Adventist Health Study-2, een prospectieve cohortstudie waarvoor tussen 2002 tot 2007 96.000 deelnemers werden geworven die regelmatig via een vragenlijst gegevens over hun eetpatroon en gezondheid delen met de universiteit.

Volgens een uitgebreide metastudie uit 2015 van de IARC, de kankerautoriteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is een statistisch significant verband vastgesteld tussen het eten van rood en bewerkt vlees en een vergrote kans op darmkanker. Volgens de IARC zou het risico op darmkanker met 18% kunnen worden verkleind door dagelijks 50 gram minder rood én bewerkt vlees te eten. Dat komt neer op 5 in plaats van 6 kankergevallen per 100 mensen. Boosdoeners van dat ene extra geval zouden vooral bewerkte vleessoorten, zoals vleeswaren en worst, zijn. Onder rood vlees wordt begrepen rund-, kalfs-, varkens-, lams- en geitenvlees; geen gevogelte (kip, kalkoen) of vis.

De meeste onderzoeken gaan uit van een gemiddelde tot stevige vleesconsumptie. De onderzoekers van Loma Linda denken dat ook een laag gebruik van vlees en vleesproducten (zoals worst, ham, frikadellen en hamburgers) het risico op een vroegtijdige dood verhoogt. Dat is opmerkelijk.

Nog opmerkelijker is de bevinding dat het eten van uitsluitend bewerkt vlees onder matige tot kleine vleeseters geen verhoogd risico liet zien. Het onderzoek geeft niettemin geen antwoord op de vraag of vlees eten schadelijk is en wat die schadelijkheid veroorzaakt
Nog opmerkelijker is hun bevinding dat het eten van uitsluitend bewerkt vlees onder matige tot kleine vleeseters geen verhoogd risico liet zien. Het totale vleesgebruik onder kleine vleeseters, dus de combinatie van rood en bewerkt vlees, laat juist wél een hoger risico zien. De combinatie zou het risico op voortijdig overlijden aan onder meer hart- en vaatziekten "licht verhogen", concluderen de onderzoekers. Hun statistieken lieten geen significant overlijdensrisico voor bewerkt vlees zien. De gecombineerde consumptie van rood en bewerkt vlees liet weer wel een nog wat hogere vroegtijdige sterfte zien.

De onderzoekers wijzen er uiteraard op dat hun studie geen causale verbanden aantoont omdat het onderzoek gebaseerd is op de bewerking van data uit vragenlijsten.

Geen antwoord
Wat het onderzoek betekent? In ieder geval hebben we er nu een aantal raadsels bij. Waarom ga je niet eerder dood van vleeswaren en knakworst (bewerkt vlees), maar wel van rood vlees (onbewerkt)? En waarom zelfs nog iets eerder als je zowel onbewerkt als bewerkt vlees eet? Geldt dit wellicht alleen voor mensen die sowieso weinig vlees eten en waarom dan?

De conclusie moet luiden dat het onderzoek vooral vragen oplevert. Het geeft geen antwoord op de vraag of vlees schadelijk is en wat die schadelijkheid veroorzaakt.
Dit artikel afdrukken