Van Hattem Vlees in Dodewaard heeft de afgelopen week - onder verscherpt toezicht van de NVWA - weer geslacht. Op basis van het door de slachterij ingediende plan van aanpak voor een traceringssysteem en het continu-toezicht door een dierenarts en NVWA-inspecteur heeft de NVWA de schorsing nu opgeheven. De daaraan verbonden voorwaarden zijn dat het verscherpt toezicht van kracht blijft, dat er regelmatig onaangekondigde inspecties plaats zullen vinden (op voedselveiligheid, diergezondheid en -welzijn), en dat 'elke twee maanden de organisatie van het bedrijf [wordt] gecontroleerd', schrijft nu.nl.
Dit artikel afdrukken