Het vorige week wegens identiteitsfraude met paardenvlees in opspraak geraakte vleesbedrijf Van Hattem had tot vanmorgen om gegevens aan te leveren bij de NVWA omtrent de gang van zaken in het bedrijf. Dat is gebeurd. Het bedrijf wordt niet gesloten en mag hangende het oordeel van de NVWA open blijven.

De NVWA heeft tijd nodig om de aangeleverde stukken te bestuderen. Onderwijl bereikte Foodlog uit een serieuze bron het geluid dat enkele supermarkten al zeer geruime tijd hun gehakt onder de marktprijs bij Van Hattem inkopen. We suggereren de NVWA dan ook onderzoek te doen naar de marktprijs voor gehakt en verkoopprijzen van Van Hattem aan de betreffende supers. Daartoe zal de NVWA de gegevens moeten vergelijken met de inkoopprijzen van andere supers en de prijzen op termijnmarkten erbij moeten pakken.
Dit artikel afdrukken