DE REDACTIE RECTIFICEERT DIT ARTIKEL. EEN JUISTE WEERGAVE VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN IS TE VINDEN ONDER DE TITEL 'MIXEN ENERGIEDRANKEN MET ALCOHOLISCHE CONSUMPTIES VERMINDERT ALCOHOLINNAME'. DE TEKST DIE DAAR STAAT AFGEDRUKT KAN MEDE DE GOEDKEURING DRAGEN VAN DE ONDERZOEKER. WE KIEZEN ERVOOR OOK DEZE OUDE TEKST TE HANDHAVEN OMDAT JUIST FOODLOG KRITISCH STAAT TEN AANZIEN VAN ONZORGVULDIGE JOURNALISTIEKE WEERGAVEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. (toegevoegd: 17:12h)

Vorig jaar juni werd de totale Utrechtse studentenpopulatie (70.000 universiteits- en hogeschoolstudenten) aangeschreven of ze mee wilden doen aan een online onderzoek naar hun drankgebruik. Lydia de Haan, onderzoeker aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht, wilde een voldoende grote onderzoekspopulatie verkrijgen om de volgende hypotheses overtuigend te kunnen onderbouwen:
- er is geen verschil in de totale frequentie en hoeveelheid van alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde negatieve gevolgen wanneer alcohol alleen of gemengd met energiedranken genuttigd wordt
- de mate van risicovol gedrag houdt verband met de frequentie en kwantiteit van alcoholconsumptie


Het onderzoek leverde een representatieve onderzoeksgroep van 6002 studenten op, die onderverdeeld konden worden in vijf groepen met verschillend drinkgedrag:
- No alcohol, no energy drinks (NANED), n = 488.
- No alcohol, energy drinks only (EDO), n = 173.
- Alcohol only, no energy drinks (AO), n = 3185.
- Alcohol and energy drinks, but not mixed (AED), n = 917.
- Alcohol mixed with energy drinks (AMED), n = 1239.

De subgroepen maakten zinvolle vergelijkingen mogelijk. Zo vonden de onderzoekers dat de AMED-drinkers significant minder alcohol nuttigden dan de AO-groep: 5,4 versus 6,0 alcoholische consumpties. Ook hadden de AMED-drinkers de voorgaande maand op minder dagen alcohol gedronken (1,4 versus 9,2 dagen), waren ze minder dagen dronken geweest (0,5 versus 1,9) en hadden ze veel minder vaak meer dan 4 (vrouwen) of 5 (mannen) alcoholische consumpties gedronken: 0,9 versus 4.7 keer. Drinkgelagen van AMED-drinkers duurden korter (4 uur) dan die van AO-drinkers (6 uur) en het maximum aantal alcoholische consumpties (4,5) lag bij AMED aanzienlijk lager dan bij AO (10,7). Ook rapporteerden de AMED studenten minder negatieve gevolgen van hun drinkgedrag (minder katers).

De onderzoekers komen tot de in eerste instantie onverwachte conclusie dat het mixen van alcohol met energiedranken het algehele niveau van alcoholconsumptie doet afnemen. De hypothese was immers dat er geen verschil zou zijn tussen de hoeveelheid en frequentie van AMED en AO alcoholconsumptie. De onderzoekers opperen voorzichtig dat het in energiedranken aanwezige taurine een mogelijke verklaring zou kunnen zijn. Bij laboratoriumratten is aangetoond dat zij uit zichzelf minder ethanol (alcohol) nuttigen als ze taurine toegediend krijgen.
Een andere mogelijke verklaring is te vinden in het individuele drinkgedrag: sterke drank (shots) en energiedranken zijn over het algemeen duurder dan wijn en bier. Dan is het dus grotendeels het studentenbudget dat bepaalt wat er gedronken wordt. Maar ook individuele persoonlijkheidskenmerken spelen een niet te onderschatten rol - daar heeft de Utrecht Student Survey nog veel meer interessants boven water gehaald, vertelde Lydia de Haan de redactie.

Eerstvolgende stap nu is het onderzoek in Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te gaan herhalen. Vanwege het marktpotentieel en het maatschappelijke probleem van dronkenschap en hersenschade als gevolg van overmatig alcoholgebruik onder jongeren, zal financiering vanuit producenten van energiedranken vast geen probleem zijn.

Fotocredits: Captured Writer
Dit artikel afdrukken