Unilevers woordvoerder Fleur van Bruggen liet aan Hanneke van Ormond van Wakker Dier weten:

Graag licht ik onze stappen op het gebied van de overstap naar ‘plofkip-vrij’ voor de producten van Unilever/Unox kort toe:

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2013 zullen wij volledig over zijn op ‘plofkip-vrij’ voor Unox Kipknaks. De huidige Kipknaks bevatten ook een deel kalkoen. Hier zullen we ook een alternatief voor vinden dat binnen onze dierenwelzijnscriteria valt. We kiezen voor de Kipknaks om verschillende redenen. Belangrijkste reden is dat de Kipknaks in Nederland (in de fabriek in Oss) worden gemaakt en we dus de productie, de eventuele gescheiden stromen, de productontwikkeling e.d. volledig in eigen hand hebben in Nederland.

We starten nu het traject voor alle varianten van Unox soep die kip bevatten. Dit ligt wat gecompliceerder en hier kunnen we daardoor vooralsnog geen concrete datum aan verbinden, maar het commitment om naar 100% plofkipvrij te gaan, blijft onverminderd staan. We vergelijken dit traject met het proces waarin we zitten met varkensvlees. Hiervan hebben we in 2010 gezegd dat we helemaal overstappen op minimaal Beter Leven 1 ster. Nu, in 2012 zitten we, na heel hard werken, al op 60%, maar we hebben dus nog even te gaan tot we volledig over zijn naar minimaal Beter Leven 1 Ster voor onze hele rookworst portfolio. In een dergelijk traject zitten meer afhankelijkheden, maar nogmaals, het commitment blijft staan (voor varkensvlees én voor kip) en voor beide geldt: hoe eerder we helemaal over kunnen hoe beter.

Next steps:
Het traject met betrekking tot kip is al gestart en bestaat o.a. uit: in kaart brengen van alle bottlenecks en definieren van mogelijke korte- en lange termijn oplossingen. Denk aan:
• de aanvoer van voldoende vlees - we hebben inmiddels onze vlees-voorwarden bij de leveranciers neergelegd;
• gebruik van bouillon - we kijken ook naar herformulering/aanpassing van de receptuur, zodat we ook op dit vlak makkelijker de overstap kunnen maken;
• de productie - we kijken in de fabriek welke aanpassingen we hier moeten doen om gefaseerd over te kunnen stappen ipv te moeten wachten tot we voldoende kip hebben om alle soepen in één keer ‘plofkip-vrij’ te maken.

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Voor de volledigheid: De overige (kleine) producten (ragout, noodles) gaan ook over. We willen ‘helemaal plofkipvrij’. In principe pakken we de grote sku’s eerst en daarna de kleine, maar het zou ook kunnen dat de overstap naar bijvoorbeeld ragout vrij simpel is en dat we dat tussendoor kunnen doen. Dit wordt de komende tijd allemaal bepaald.


Culinair journalisten juichten vanmorgen op twitter over het nieuws dat mogelijk het einde inluidt van de plofkip en de kippenindustrie in Nederland. Onlangs maakten de Levensmiddelenkrant en Foodlog bekend dat de eerste 1 ster kippen vermoedelijk reeds dit jaar uit Oost-Europa zullen komen. De kipsector in Nederland blijkt nl. niet in staat om 1 ster kip voldoende snel tegen een bij de opschalende markt behorende prijs te leveren.

Aangetekend dient te worden dat de overgang van plof- op trager groeiende rassen grote welzijnsvoordelen inhoudt die reeds lang bekend zijn en juist vanuit Nederland werden ontwikkeld. Het lijkt erop dat de kipsector door een focus op prijsaspecten te lang en zo intensief voor zijn kosten is uitgegroeid dat omschakeling binnen Nederland bedrijfseconomisch een hels moeilijke opgave is geworden. Het is daarom niet ondenkbaar dat deze Nederlandse innovatie snel naar het buitenland zal verdwijnen.

Naar analogie van de onlangs definitief verboden houderij van batterijdieren voor de productie van eieren in landen waarin scharreleieren de ondernorm zijn geworden, zal de Nederlandse plofkippenindustrie zich moeten realiseren dat het zich vanaf dit besluit van Unilever in zwaar weer bevindt.

Fotocredits: PhotoDu.de
Dit artikel afdrukken