Het rapport ‘A future for the world’s children?’ stelt vast dat "de gezondheid en de toekomst van elk kind en elke jongere wereldwijd rechtstreeks wordt bedreigd door de aantasting van het milieu, de klimaatverandering en de misbruik van marketingpraktijken die het gebruik van zwaar bewerkte fastfood, suikerhoudende dranken, alcohol en tabak bij kinderen in de hand werken."

Existentiële bedreigingen en commerciële druk
“Ondanks de verbeteringen in de gezondheid van kinderen en adolescenten in de afgelopen 20 jaar is de vooruitgang tot stilstand gekomen en zal deze ongedaan worden gemaakt”, oordeelt Helen Clark, voormalig premier van Nieuw-Zeeland en co-voorzitter van de commissie die het rapport schreef. “Naar schatting lopen ongeveer 250 miljoen kinderen onder de vijf jaar in landen met een laag of gemiddeld inkomen het risico hun ontwikkelingspotentieel niet te bereiken. Maar nog zorgwekkender is dat elk kind wereldwijd inmiddels wordt geconfronteerd met existentiële bedreigingen als gevolg van de klimaatverandering en commerciële druk.”

Clark voegt daar nog aan toe: “Landen moeten hun aanpak van de gezondheid van kinderen en jongeren herzien, om ervoor te zorgen dat we niet alleen vandaag voor onze kinderen zorgen, maar ook de wereld beschermen die ze in de toekomst zullen erven.”Ontwikkeling en klimaatverandering
Het rapport bekeek de situatie van kinderen in 180 landen. De landen waar kinderen een hoge kans hebben op gezondheid en ontwikkeling, zijn veelal landen met een hoog inkomen en een hoge carbon footprint. Zo staat bijvoorbeeld Nederland op de 3e plaats voor wat betreft de kansen van een kind (child flourishing), terwijl we op plek 160 belanden voor CO2 uitstoot per capita (9,63 ton CO2 – 256% meer dan het gestelde doel voor 2030). De Centraal-Afrikaanse Republiek, een van de armste landen ter wereld, scoort hoog op duurzaamheid, maar laag op kansen en ontwikkeling van kinderen (plaats 180/180).

Minister Awa Coll-Seck van Senegal, co-voorzitter van de Commissie. “Hoewel sommige van de armste landen tot de laagste CO2-emissies behoren, worden veel landen blootgesteld aan de zwaarste gevolgen van een snel veranderend klimaat. Het bevorderen van betere omstandigheden voor kinderen om te overleven en te gedijen op nationaal niveau hoeft niet ten koste te gaan van de toekomst van kinderen wereldwijd.”

De enige landen die op schema liggen om de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking tegen 2030 te verslaan, maar ook redelijk presteren (binnen de top 70) op het gebied van maatregelen voor het welzijn van kinderen, zijn Albanië, Armenië, Grenada, Jordanië, Moldavië, Sri Lanka, Tunesië, Uruguay en Vietnam.

Kindermarkting
In het verslag wordt ook gewezen op de aanzienlijke bedreiging van schadelijke marketing voor kinderen. Kinderen die in één jaar 30.000 advertenties op televisie zien, zijn geen uitzondering meer. In VS nam de blootstelling van jongeren aan vaping (e-sigaretten) advertenties in twee jaar tijd met meer dan 250% is toe; ze bereiken inmiddels 24 miljoen jongeren.

De blootstelling van kinderen aan commerciële uitingen voor junkfood en suikerhoudende dranken wordt in verband gebracht met de aanschaf en consumptie van ongezond voedsel en overgewicht en obesitas. Het duidt op een verband tussen agressieve marketing en de zorgwekkende toename van obesitas bij kinderen. Het aantal kinderen en jongeren met obesitas is gestegen van 11 miljoen in 1975 tot 124 miljoen in 2016 - een elfvoudige toename, die leidt tot zware individuele en maatschappelijke gevolgen en daarmee samenhangende kosten.

“Kindermarketing draagt bij aan ongezonde eetgewoontes”, aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. “Daartegen moeten we kinderen beschermen.”Bescherming
Om kinderen te beschermen, roepen de onafhankelijke auteurs van de Commissie op tot een nieuwe wereldwijde beweging die door en voor kinderen wordt aangedreven. Specifieke aanbevelingen zijn onder meer:

  1. ‘Stop de CO2-uitstoot met de grootst mogelijke urgentie, om ervoor te zorgen dat kinderen een toekomst hebben op deze planeet’

  2. ‘Plaats kinderen en jongeren in het middelpunt van onze inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken’

  3. ‘Nieuw beleid en investeringen in alle sectoren om te werken aan de gezondheid en rechten van kinderen’

  4. ‘De stem van kinderen opnemen in de beleidsbeslissingen’

  5. ‘De nationale regelgeving inzake schadelijke commerciële marketing aanscherpen, ondersteund door een nieuw Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind’


“Van de klimaatcrisis tot obesitas en schadelijke commerciële marketing, kinderen over de hele wereld hebben te maken met bedreigingen die enkele generaties geleden nog onvoorstelbaar waren”, aldus Henrietta Fore, uitvoerend directeur van UNICEF. “Het is tijd voor een heroverweging van de gezondheid van kinderen, die kinderen bovenaan de ontwikkelingsagenda van elke regering plaatst en hun welzijn boven alle overwegingen plaatst.”

Dit artikel afdrukken