Tot groot genoegen van broodjesketen Subway heeft de rechter de zaak van de 'Subway-tonijn-is-helemaal-geen-tonijn' niet ontvankelijk verklaard.

De Californische klagers hadden Subway, 's werelds grootste broodjesketen, aangeklaagd wegens "fraude, opzettelijk onjuiste voorstelling van zaken, ongerechtvaardigde verrijking" en nog wat andere vorderingen op grond van federale wetten en wetten van de staat Californië. Volgens hen was uit verschillende testen gebleken dat de 'tonijn' op een broodje van Subway uit 'allerlei mengseltjes' bestond maar niet uit tonijn. Subway zou er alles aan gedaan hebben om vis die genetisch niet op tonijn leek toch tonijn te laten lijken.

Subway reageerde meteen en lanceerde zelfs een webpagina om de 'misinformatie' te weerleggen.

Aan een inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van de Subway-tonijn kwam de rechter niet toe. Bij de aanklacht was een aantal vormfouten gemaakt.

De aanklacht trok in juni, toen hij ingediend werd, flink wat publiciteit. Verschillende kranten deden eigen tests, met uiteenlopende resultaten. Aan al die resultaten kwam rechter Jon S. Tigar niet eens toe. De eisers hadden expliciet moeten maken op basis van welke Subway-uitingen zij tot aankoop van een 'tonijnsandwich' waren overgegaan, en waar en wanneer ze die hadden gekocht in het vertrouwen dat er tonijn op zat. Zonder die gegevens is de klacht niet-ontvankelijk. De eisers overwegen een nieuwe poging.

"We prijzen de rechtbank voor het verwerpen van de onbezonnen en ongepaste rechtszaak rond Subway's tonijn," liet Subway in een verklaring weten.
  • Deel
Druk af