De laatste 60 jaar zijn landbouwmachines tien keer zo zwaar geworden. Een volgeladen maaidorser (combine) haalt gemakkelijk de 60 ton. Zo zwaar werden de grootste dinosaurussen, de sauropoda, die ooit op aarde leefden, ook met gemak. En dat is een probleem, omdat de bodem maar tot een bepaald gewicht belastbaar is voordat deze chronisch verdicht.

Bodems zijn op zichzelf staande ecosystemen die uit fragiele structuren bestaan: poriën en luchtbelletjes waardoor water en lucht kunnen circuleren om de plantenwortels en andere organismen te bereiken. Mensenvoeten, dierenpoten en wagenwielen (of tractorbanden) oefenen allemaal druk uit. Niet alleen op het bovenste deel van de bodem, maar ook in diepere lagen. Daardoor klinkt de bodem in, blijven plantengroei en oogstopbrengsten achter. Bovendien neemt het risico op overstromingen toe, doordat water sneller van het land verdwijnt in plaats van geabsorbeerd te worden in de bodem.

Volgens onderzoekers blijft druk op de bodem niet beperkt tot de bovenste laag en dringt die verder door naarmate machines (of dieren) zwaarder worden. De zware machines van nu en de grote dinosaurussen van 66 miljoen jaar geleden beschadigen de bodem dieper dan de toplaag. Tot 20 centimeter is niet zo erg, omdat landbouwgronden tot op die diepte regelmatig geploegd worden en de verdichting ongedaan gemaakt wordt. Maar diepere verdichting beperkt niet alleen hoe diep de wortels van gewassen kunnen groeien om in de bodem water en voedingsstoffen te zoeken, maar kan ook leiden tot zuurstofarme omstandigheden die niet goed zijn voor planten of de organismen waarmee zij de bodem delen.

Bredere banden en grotere poten
De strategie waarmee landbouwmachines en ook dinosaurussen dit probleem het hoofd probeerden te bieden is vergroten van het oppervlak waarmee ze contact maken met de bodem. Bredere banden en grotere wielen in het geval van machines, grotere voeten bij de dinosaurussen. Daarmee verspreiden ze hun gewicht beter en zakken ze minder weg in de zachte grond. En misschien, speculeren de onderzoekers, beperkten de dino's hun bodemverdichtende impact wel door vaste paadjes te gebruiken, en te 'grazen' in de boomtoppen.

De bodemverdichtingsproblematiek is geen sinecure. Volgens de onderzoekers loopt 20% van het wereldwijde landbouwareaal het risico van productieverlies door bodemverdichting. Vooral in Europa en Noord-Amerika waar het relatief vochtig is en de intensieve landbouw geleid heeft tot schaalvergroting en steeds grotere machines. De oplossing zou te vinden zijn in kleinere percelen en kleinere, dus lichtere machines.

De bodem kan maar een beperkte druk verdragen, of die nu het gevolg is van verdichting, of van andere bedreigingen zoals non-stop oogsten, erosie of verontreiniging. De mens moet actie ondernemen om de druk op de bodem te verminderen, anders lopen we het risico dat we de dinosauriërs achterna gaan, aldus Phys.org. Dat laatste is wetenschappelijk gezien een gekke opmerking. De dino's verdwenen door een meteoriet-inslag.
Dit artikel afdrukken