Het literatuuronderzoek werd gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA); het nam 33 randomized clinical trials onder de loep. Daar deden in totaal meer dan 51.000 volwassenen ouder dan 50 jaar aan mee die op zichzelf wonen. Ouderen die in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis verblijven, werden niet meegenomen in de studie.

De onderzoekers van het Chinese Tianjin Hospital vonden geen verschil in het risico op fracturen tussen personen die geen behandeling, placebo, vitamine D, calcium of beide supplementen hadden kregen. Daarom concluderen ze dat het gebruik van supplementen geen duidelijk voordeel had, ongeacht de dosis, geslacht, voorgeschiedenis van breuken of hoeveelheid calcium in de voeding.

De onderzoekers zijn nogal stellig in hun oordeel: "onze bevindingen ondersteunen het routinematig gebruik van deze supplementen niet”. Aan Reuters laat hoofdauteur Zhao weten dat de huidige richtlijnen moeten worden gewijzigd. “Wij denken dat het verbeteren van de levensstijl, genoeg beweging en voldoende zonlicht en het aanpassen van de voeding belangrijker kan zijn dan het innemen van deze supplementen." Voor mensen die in verzorgingshuizen, verpleeghuizen of andere instellingen wonen, kunnen de supplementen volgens de auteurs mogelijk wel nuttig zijn. “Die hebben meer kans op osteoporose als gevolg van een combinatie van slechte voeding, minder blootstelling aan zon en andere factoren”.

De studie zou aan een aantal tekortkomingen lijden, schrijft de Washington Post. De doseringen zijn niet altijd eenduidig. De in het lichaam bij de start van experimenten aanwezige vitamine D is niet altijd gemeten. En niet alle experimenten zouden van even hoge kwaliteit zijn.

Sinds 2013 bestaan er in de VS al twijfels over het gebruik van suppletie met calcium en vitamine D. De U.S. Preventive Services Task Force zei destijds dat er onvoldoende bewijs is voor een positief effect van de supplementen bij oudere volwassenen zonder osteoporose of vitamine D-tekort. De bekende Amerikaanse voedingskundige Marion Nestle steunt die visie.

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad, naast de hoogrisicogroepen, vrouwen vanaf 50 jaar en mannen en vrouwen vanaf 70 jaar suppletie van vitamine D (en calcium) ter preventie van botbreuken en vallen. In het achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015 concludeert de commissie dat een effect van het gebruik van 10-20 microgram vitamine D per dag in combinatie met 1 (0,5-1,2) gram calcium per dag uit supplementen het risico op fracturen bij ouderen verlaagt met ongeveer 10% en op heupfracturen met 15%. De Raad noemt de bewijskracht "voor beide effecten groot.”
Dit artikel afdrukken