Wetenschappers twijfelen aan het nut van vitamine D supplementen om je te beschermen tegen ziekten als kanker, diabetes, ontstekingen en dementie. De laatste tijd leek juist steeds meer bewijs voor die theorie gevonden te worden. Maar in een artikel, gepubliceerd in The Lancet Diabetes and Endocrinology, stellen Franse onderzoekers dat een laag niveau aan vitamine D geen gezondheidsgevolgen heeft (ziekten aan botten bleven buiten beschouwing), maar een teken van verslechterende gezondheid is.

Professor Philippe Autier nam 290 prospectieve observationele onderzoeken onder de loep en 172 gerandomiseerde klinische onderzoeken waarbij het effect van vitamine D op de gezondheid een rol speelde. Hij was op zoek naar een antwoord op de vraag of een laag vitamine D niveau nu oorzaak, of juist gevolg is van een slechte gezondheid.

Bij veel van de observationele onderzoeken leek een hoog vitamine D gehalte gezondheidsvoordelen met zich mee te brengen. Maar bij de klinische onderzoeken, waarbij patiënten vitamine D supplementen kregen, verminderden de gezondheidsrisico's niet. Zelfs niet voor mensen met een laag vitamine D niveau als uitgangspunt. Er werd evenmin een positief effect van vitamine D op voorkomende ziektes waargenomen.

Autier zegt het volgende op BBC News Health: "Ouder worden en ontstekingsprocessen bij ziekten... verminderen de vitamine D concentratie, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn waarom bij veel ziekten een vitamine D tekort wordt geconstateerd. Dit lijkt er op te wijzen dat afnemende vitamine D niveaus een teken zijn van een verslechterende gezondheid."
Dit artikel afdrukken