Danone - 'luister naar je darmen'- betaalde mee aan onderzoek dat de invloed van de goede bacteriën in onze buik - probiotica - op ons brein in kaart probeert te brengen.

Onderzoekers van de University of California Los Angeles vonden dat een verandering in de bacterie-huishouding in de darmen de hersenactiviteit verandert. Ze publiceerden hun resultaten deze week online in Gastroenterology, schijft AFN. Ze zeggen aanwijzingen te hebben dat het brein onder invloed van probiotica zowel in rust als in respons op emoties anders reageert.

De onderzoekers verdeelden een groep vrouwelijke proefpersonen in drie subgroepen. Een groep kreeg gedurende 4 weken twee maal daags een yoghurt te eten met probiotica, de tweede groep kreeg een vergelijkbaar zuivelproduct maar dan zonder probiotica. Een derde groep kreeg helemaal geen yoghurt. Zowel voor als na afloop van de testperiode werden MRI-scans gemaakt, in rust en tijdens het uitvoeren van een taak (foto's van boze of angstige gezichten matchen met andere gezichten die dezelfde emotie uitdrukken).

Uit de MRI-scans konden verschillen afgeleid worden tussen de hersenactiviteit van de yoghurt-etende vrouwen en de twee andere groepen. Deze traden aan het licht bij zowel het uitvoeren van de taak als in rust: niet alleen in emotie-gerelateerde hersengebieden, maar ook in gebieden die te maken hebben met zintuiglijke waarneming. De onderzoekers tonen zich verbaasd dat de gevolgen van hun darm-beïnvloeding in zoveel verschillende gebieden in de hersenen consequenties leken te hebben.

Onderzoeksleider dr Kirsten Tillisch: “Onze bevindingen zijn een aanwijzing dat sommige stoffen in de yoghurt daadwerkelijk de manier veranderen waarop ons brein reageert op onze omgeving. Als we de implicaties van dit onderzoek overwegen, gaan de oude gezegdes 'je bent wat je eet', en 'buikgevoel' een heel andere betekenis krijgen".

Fotocredits: Jules Pajot
Dit artikel afdrukken