Al sinds de jaren '80 is de productie van chloorfluorkoolstofverbindingen, cfk's, verboden in het Montrealprotocol. Cfk's werden gebruikt in onder meer vries- en koelkasten, airco’s en isolatieschuim in de bouw. De hoeveelheid cfk's die nog altijd uit apparaten met koelvloeistoffen en isolatieschuim vrijkomt, is twee keer groter dan uit eerdere studies naar voren kwam. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in Nature Communications.

Dat heeft gevolgen voor het herstel van het gat in de ozonlaag boven Antarctica. Cfk's zijn namelijk krachtige broeikasgassen. "Op basis van nieuwe berekeningen schatten de onderzoekers dat de hoeveelheid cfk’s die tot het jaar 2100 in de atmosfeer terecht zal komen een even sterk broeikaseffect heeft als 9 miljard ton CO2, schrijft de Volkskrant. De jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot is ruim 36 miljard ton.

Volgens mede-auteur Guus Velders, atmosfeerchemicus bij het RIVM en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, zijn er kennelijk meer apparaten en schuimproducten met cfk's geproduceerd dan gedacht.

De nu berekende emissies uit bestaande producten komen nog eens bovenop de emissies uit de illegale productie van cfk's, die vorig jaar werd ontdekt. Na 2012 was er 'zo maar' nog meer cfk-11 in de atmosfeer bij gekomen. Illegale fabrieken in China, waarvan de Chinese overheid er inmiddels een aantal gesloten zou hebben, bleken de oorzaak.
Nature - Quantifying contributions of chlorofluorocarbon banks to emissions and impacts on the ozone layer and climate
Reageer
  • Deel
Druk af