Waar in coronatijd het aantal kinderen tot 18 jaar met overgewicht steeg, is er afgelopen jaar weer een lichte daling te zien. Bij de 18- tot 25-jarigen steeg het aantal mensen met overgewicht juist weer wat.

Van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar had 17% in 2022 overgewicht. Vooral 18- tot 25-jarigen zijn vaak te zwaar: een kwart had overgewicht, waarvan 7% ernstig overgewicht (obesitas). Over het geheel genomen ging het percentage kinderen en jongeren met overgewicht omhoog. In 2014 had 15% van de 2- tot 25-jarigen overgewicht. Er is vooral een toename te zien bij 18- tot 25-jarigen: van 21% in 2014 naar 25% in 2022. Het aandeel jongeren met obesitas bleef gelijk. Jongeren met overgewicht bewegen vaak minder dan de richtlijnen aanbevelen.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM.

Er zit weinig verschil tussen jongens en meisjes. Wat verder opvalt, is dat jongeren met een Nederlandse herkomst het minst vaak overgewicht hebben. Leeftijd, opleidingsniveau en het gewicht van de ouders spelen ook een rol. Zo kwam in 2018/2021 onder 2- tot 12-jarigen met ouders die maximaal een vmbo-opleiding hebben afgerond drie keer zo vaak obesitas voor als onder kinderen met ouders die een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond. Ook bij kinderen met minstens één ouder met obesitas komt (ernstig) overgewicht vaker voor.

Beweegrichtlijnen
Meer beweging is een kans. Over het algemeen voldoen jongeren met overgewicht minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Waar van de groep kleuters en kinderen tot 12 jaar nog 57% voldoet aan de richtlijn, is dat bij de groep jongeren van 12 tot 18 jaar slechts 33%. De jong-volwassenen scoren met 51% voor wie geen overgewicht heeft een stuk beter. Wel ligt het percentage lager voor wie overgewicht (44%) of obesitas (40%) heeft. Jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht voldoen het minst vaak aan de richtlijnen (29%).
  • Deel
Druk af