Een nieuw onderzoek, door EnergyVille, een onderzoekssamenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. brengt in kaart wat stoppen met kernenergie of juist een levensduurverlenging van de bestaande kerncentrales gaat betekenen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van energiegroep Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales. Dat zijn er 7, verspreid over 2 locaties: Doel en Tihange.

Jaarlijkse besparing
Op lange termijn betekent het openhouden van twee kerncentrales een jaarlijkse besparing van zo’n €106 à €134 miljoen gedurende 10 of 20 jaar, schrijft De Tijd. In totaal levert openhouden tussen de ruim €1 en €2 miljard op én behoud van het volume aan schone energie.

Hoewel de kerncentrales jaarlijks een investering van zo'n €4 miljard vragen voor onderhoud, brandstof en im- of export, moet bij een volledige kernuitstap geïnvesteerd worden in 5 nieuwe grote gascentrales. Die zijn nodig voor een constante stroomtoevoer. Groot nadeel: gascentrales stoten in tegenstelling tot kerncentrales CO2 uit. En niet zo weinig ook. EnergieVille berekende dat 10 jaar openhouden van de kerncentrales een uitstootvermindering van 25 megaton CO2-uitstoot betekent. De jaarlijkse uitstoot van heel België is nu 118 megaton. Die zou met ruim 20% worden verhoogd door de kernuitstap.

Niet ten koste van hernieuwbare energie
Een opvallende constatering is dat het langer openhouden van 2 kerncentrales "niet noodzakelijk een rem zet op investeringen in hernieuwbare energie", aldus de krant. "In alle scenario’s die EnergyVille uittekende, stijgt het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 naar 50 procent van de totale productie in België." En het laatste zetje richting levensduurverlenging zou deze conclusie moeten zijn: "de impact op de stroomfactuur is beperkt. Of de kerncentrales langer openblijven of niet, er is nauwelijks een impact op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt."

'Totale kost'
Het onderzoek roept meteen kritiek op. In de eerste plaats van de Belgische groenen, die de kernuitstap liever vandaag dan morgen gerealiseerd zien. Maar ook van milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu. In de aanloop naar hopelijk voldoende zonne- en windenergie, zien zij liever een tijdje de uitstoot toenemen dan het handhaven van de bestaande uitstootloze energievoorziening gedurende een periode van 10-20 jaar. "Engie zit als uitbater van de kerncentrales in een enorm sterke onderhandelingspositie. Grote kans dat zij er in dit geval het meeste aan zouden overhouden. Het zou dan ook correcter zijn om te zeggen dat Engie 100 miljoen euro extra krijgt, want de elektriciteitsprijzen zouden niet dalen," aldus BBL. Engie brengt daar tegenin dat de jaarlijkse besparing niet in de zakken van het energiebedrijf terechtkomt. Het gaat om een besparing op de totale kosten van het systeem. De studie buigt zich niet over de verdeling van die besparing over de verschillende energieactoren. "Het gaat om een jaarlijkse besparing op de totale kost om België te bevoorraden", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé.
Dit artikel afdrukken