Tien tuinbouwprofessionals nemen hun verantwoordelijkheid. Ze vormen een raad die de stand van tuindersland analyseert en naast de vragen ook de kansen benoemt. Voortaan doet de Raad dat driemaal per jaar. Op 2 November 2011 stellen zij zich voor het eerst voor op het Foodlog-Horti Fair seminar in Amsterdam.

Op woensdag 2 november om 13.30 uur wordt tijdens de Horti Fair de ‘Tuinderstroonrede’ gepresenteerd. Journalist Wouter Klootwijk maakte er speciaal een opname voor. Vanuit Frankrijk en de VS laten twee speciale gasten bijzondere mogelijkheden zien.

De rede zelf is even duidelijk over de problemen als over de kansen van Nederlandse tuinders. Het barst van de kansen, al lijken die op dit moment ver weg. Er zijn ook de nodige problemen, maar die zijn oplosbaar. De Raad doet op 2 november heldere voorstellen hoe dat kan. Iedere vier maanden komt deze voortaan met een evaluatie van de stand van tuindersland, doe-voorstellen en de manier waarop die zowel efficiënt als effectief gefinancierd kunnen worden.

Samenstelling
De tien leden werken in of rond de tuinbouw. Allen hebben een eigen portefeuille. Geu Siebenga, voorheen manager agrarische financiering ABN AMRO-bank, combineert Financiën en Economische Zaken. Zes tuinders doen mee, waarvan één zich later nog bekend maakt. Jos Looije tekent voor Ondernemerschap. John van der Hulst gaat voor de portefeuille van Gezond Verstand. Aad van Dijk sr. neemt Gedragsverandering op zich. Rob Baan doet Gezond & Vers en Marieke Tas houdt het op Doen!. Henri Oosthoek van Koppert bv beheert de portefeuilles van Internationalisatie en Duurzaamheid. Maren Schoormans van Priva BV denkt vanuit Gewassen & Kansen. Peter Jens van Pura Natura doet Strategie & Tactiek en schiet de beren op de weg dood. Professor Olaf van Kooten van WUR is verantwoordelijk voor de portefeuille Onderzoek.

Aanmelden voor dit verhelderende event in donkere dagen kan via de bezoekersregistratie van HortiFair.

De cartoon is uiteraard van Fokke & Sukke

Dit artikel afdrukken