Van Dam zette vandaag de hoofdlijnen van zijn aanpak uiteen in een Kamerbrief over de nieuwe Nationale Strategie Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) groente en fruit.

Hij slaagde erin de tuinbouwsector op één lijn te krijgen voor investeren in marketing en productinnovatie, in plaats van - zoals vanouds - op schaalvergroting en kostprijsverlaging. Concreet wil Van Dam dat de tuinbouwsector nog dit jaar met reclamebureaus aan de slag gaat om consumenten te 'verleiden' meer groente en fruit te eten.

De helft van het voorziene actiefonds ('tientallen miljoenen') zal de sector zelf opbrengen. De andere helft bestaat uit EU-subsidies. In een toelichting stelt Van Dam "verheugd te zijn dat we samen hebben afgesproken deze middelen te benutten om mensen te stimuleren groente en fruit te eten."

Behalve voor marketing zal het geld uit het actiefonds ingezet worden voor ‘productvernieuwing om de consumptie van groente en fruit te verhogen'. Zo noemt Van Dam snoeptomaatjes als een voorbeeld van een geslaagde innovatie die ook kinderen aanspreekt. Ook kan groentefriet goed werken bij de jeugd. Groente moet een gemaksproduct worden.
Dit artikel afdrukken