In verschillende media wordt vooralsnog feitelijk bericht.
Beide teelten hebben last van slechte rendementen als gevolg van overproductie. Dat is een gevolg van het streven naar lage kostprijzen zonder zicht op het totale marktvolume. Afspraken maken over de hoeveelheid productie is echter bij wet verboden. Niettemin is het in een markt waarin paprika's allemaal 'gewoon paprika' heten het enige middel om enige invloed op de prijsvorming en dus rentabiliteit van ondernemingen te kunnen hebben.

Boeren- en tuindersorganisatie LTO blijkt verontwaardigd en vecht de paprika-boetes aan. De organisatie stelt dat met een derde van de productie in Nederland de marktprijzen niet te bepalen zijn.

Een lezer van Foodlog stelde vanmiddag de vraag waar de boete die de NMA ontvangt blijft. De NMA ziet toe op naleving van de wetgeving op het gebied vrijheid van mededinging. De boetes die de Mededingingsautoriteit ontvangt, belanden uiteindelijk in de schatkist en kunnen onder meer dienen om banken die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen op te vangen. Of de paprikatelers - die momenteel extreem slechte rendementen maken - de boetes financieel overleven is nog onbekend.

Fotcredits: Dominik Dome
Dit artikel afdrukken