Via de website van het Productschap Tuinbouw (PT) kunnen ondernemers in de tuinbouw de CO2-uitstoot van hun producten uitrekenen. De sector heeft een meetmethode ontwikkeld waarmee de tuinbouw inzicht krijgt hoeveel broeikasgassen (CO2) er worden uitgestoten en op welke plaats in de keten. Op 23 juni is de meetmethode officieel gelanceerd.
Naast de berekening van de CO2-voetafdruk voor een bepaald product is ook te zien op welke manieren de uitstoot van broeikasgassen in de tuinbouwketen verminderd kan worden. 'Voor sommige producten is daar al vraag naar”, zegt projectleider Suzanne Vlakveld van het PT. 'De Nederlandse tuinbouw neemt met de ontwikkeling van de meetmethode het voortouw en streeft naar internationale erkenning van het protocol”, aldus Vlakveld.
De meetmethode is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium van Wageningen UR, Blonk Milieu Advies (BMA) en Agri Information Partners (AIP). Het PT en het ministerie van LNV hebben het project gefinancierd. Bij de ontwikkeling van de methode is voortgebouwd op de richtlijnen van het PAS2050-protocol dat is opgezet door het British Standards Institute in samenwerking met Defra en Carbon Trust.Bij de Nederlandse meetmethode is rekening gehouden met de voordelen van warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw. In de komende tijd wil het PT nog workshops organiseren voor belangstellenden in de tuinbouw en de methodiek uitbreiden met meer tuinbouwproducten waaronder potplanten.

bron: Productschap Tuinbouw,met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken