Het handelsconflict tussen de VS en China is een volgende fase ingegaan. Na alle maatregelen die president Trump tot nu toe doorvoerde, kon China met gelijke munt terugbetalen. Dat deed het land ook. Zo zette China tegenover de eerste $50 miljard door Trump met invoertarieven getroffen producten (voornamelijk staal en aluminium) zelf tarieven op $50 miljard aan producten. Het waren met name Amerikaanse landbouwproducten (soja, mais, varkensvlees) die het moesten ontgelden. Om de Amerikaanse boeren - een belangrijke kiezersgroep in de aankomende tussentijdse verkiezingen - tegemoet te komen, stelde de Amerikaanse regering daarop een steunpakket van $12 miljard beschikbaar.

Met de nieuwe tranche van $200 miljard aan importwaarde overstijgt Trump het totaalbedrag dat China vorig jaar uit de VS importeerde. De VS importeert voor $505 miljard uit China, China voor 'slechts' $130 miljard uit de VS. Met de tarieven wil Trump bereiken dat dit handelsoverschot afneemt én dat China niet zomaar meer Amerikaanse technologie kan komen 'stelen'. "Maandenlang hebben we er bij China op aangedrongen om deze oneerlijke praktijken te veranderen en Amerikaanse bedrijven een eerlijke en wederkerige behandeling te geven", zei Trump. "We zijn heel duidelijk geweest over het soort veranderingen dat moet worden doorgevoerd en we hebben China alle kansen gegeven om ons eerlijker te behandelen. Maar tot nu toe is China niet bereid geweest om zijn praktijken te veranderen."

De lijst met te tariferen producten is de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid. Uiteindelijk zijn er 300 producten van de lijst gehaald, waaronder producten van Apple, bluetooth-apparaten en chemicaliën die gebruikt worden in de industrie, textiel en landbouw, weet het FD. Er waren 6.000 ontheffingsverzoeken ingediend.

Waarschuwing
Trump koppelde aan de aankondiging van de nieuwe tarieven meteen een waarschuwing: "Als China tegenmaatregelen neemt, dan ga ik onmiddellijk onderzoeken of ik tarieven kan invoeren op nog eens $267 miljard aan geïmporteerde goederen." Binnen zijn eigen land lopen de spanningen als gevolg van het escalerende handelsconflict op. Grote bedrijven waarschuwen voor oplopende kosten en verstoorde aanvoerlijnen. Economen vrezen dat Trumps handelspolitiek de groeiende wereldeconomie kan afremmen. Voor consumenten wordt het leven duurder.

Terugslaan, maar hoe?
De Chinese autoriteiten houden zich vooralsnog op de vlakte. Eerder liet China weten Trumps aangekondigde $200 miljard-tranche te zullen beantwoorden met eigen heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van $60 miljard. Nu wijzen de autoriteiten op de "nieuwe onzekerheid in de bilaterale besprekingen" en spreken ze de hoop uit dat de VS de negatieve gevolgen van hun acties zullen inzien en "overtuigende maatregelen zullen nemen om ze tijdig te corrigeren."

Hoe kan deze handelsoorlog nog tot een einde komen? Nou simpel, volgens Trump, als China een 'eerlijk' handelsakkoord sluit en zich 'eerlijk' opstelt in het handelsconflict. Laat nu net een van de mogelijke tegenmaatregelen zijn dat China besluit helemaal geen handelsdelegatie meer naar Washington te sturen. Daar onderhandelen achter de schermen ambtenaren al maanden over het handelsconflict. Een hoge Chinese ambtenaar liet doorschemeren te verwachten dat de verhoudingen tussen beide landen zich zullen normaliseren. "Het is goed voor de Amerikaanse economie om goede betrekkingen met China te onderhouden en goed voor de rest van de wereld," klinkt het. "President Trump is, zoals blijkt uit de Noord-Korea affaire, in staat snel van standpunt te veranderen. Ik denk dat we daar rekening mee moeten houden."

In een eerdere analyse lieten we al zien dat Trump politiek in eigen land mogelijk aan het kortste eind trekt. Trump kan zijn land niet als een bedrijf runnen. De VS bestaan uit bedrijven en kiezers die het individueel niet pikken om door zijn politiek benadeeld te worden.
Dit artikel afdrukken