Tweede Kamerlid voor de VVD Helma Lodders schrijft vandaag in Trouw dat dierenactivisten een verkeerd beeld schetsen over de intensieve dierhouderij in Nederland. Wat haar betreft mag de ernst van soms schokkende beelden niet onderschat worden maar, zo schrijft ze, deze voorstelling van zaken doet geen recht aan de werkelijke situatie van onze land- en tuinbouwsector. Namelijk dat de land- en tuinbouw in Nederland de beste is in de wereld. Wij zijn wereldkampioen in hoogproductieve, efficiënte en duurzame landbouw. De sector krijgt die eer echter niet. Als het in Nederland over de landbouw of over de boer gaat, dan hebben we het over de plofkip en megastallen. We praten over wat er allemaal niet mag en niet over wat er allemaal kán.

In haar stuk roep Lodders op tot verdere intensivering van de landbouw. Nederland zou trots moeten zijn op wat het op dat gebied heeft bereikt en daarop voort moeten bouwen. De kop boven het stuk is niet uit de tekst af te leiden. Wel schrijft Lodders: De sector en de toeleveranciers moeten ook de hand in eigen boezem steken. Wanneer Wakker Dier weer een van haar campagnes lanceert over de plofkip, dan is de standaardreactie van de sector om de kop in het zand te steken. De beweging van de afnemers baart mij nog meer zorgen. Sommige producenten en supermarkten lijken te gaan wijken voor een relatief kleine groep die veel lawaai maakt.
Dit artikel afdrukken