Het beeld dat iemand van zijn of haar lichaam heeft, krijgt vorm in de jonge jeugdjaren en wordt beïnvloed door de omgeving, met name door het gezin waarin het kind opgroeit. Een positief lichaamsbeeld is belangrijk voor een gezonde leefstijl en voorkomt fysieke en emotionele klachten op latere leeftijd. Mensen met een negatief lichaamsbeeld hebben onder meer vaker last van depressies, eetstoornissen en overgewicht.

Gedrag van de ouders
Een aantal aspecten in het gedrag van ouders kan leiden tot een verstoord lichaamsbeeld of verstoord eetpatroon.

Wanneer ouders daarentegen teveel de focus hebben op gezond eten en hun kinderen niet leren om te gaan met de verleidingen van ongezond eten, kan dit juist problemen opleveren in hun zelfregulatie
Het belonen van kinderen met eten is een veel gebruikte methode. De koppeling die daarmee ontstaat tussen een positieve gevoel en eten, kan de neiging tot overeten bevorderen. Ook kinderen dwingen om te eten, omdat ouders bang zijn dat het kind anders te weinig eet, kan leiden tot overgewicht, omdat het kind niet leert luisteren naar de signalen van honger en verzadiging. Wanneer ouders daarentegen teveel de focus hebben op gezond eten en hun kinderen niet leren om te gaan met de verleidingen van ongezond eten, kan dit juist problemen opleveren in hun zelfregulatie.

Confident Body, Confident Child
Op basis van onderzoeksresultaten naar onder meer bovenstaande vormen van gedrag, ontwikkelden Australische wetenschappers de training Confident Body, Confident Child (CBCC) voor ouders van kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Deze interventie is gericht op het vergroten van het positieve lichaamsbeeld, gezond eten en gewichtsmanagement in de jonge jeugdjaren. De interventie bestaat uit informatiesessies en groepsactiviteiten, ondersteund met materialen als boeken, een website en een poster.

Effectief
Onderzoekers van La Trobe University in Melbourne gingen in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek het effect van deze interventie na. Volgens hen blijkt dat ouders zich na de training bewuster zijn van factoren die tot een negatief lichaamsbeeld of verstoord eetpatroon kunnen leiden. De interventie had ook een positieve invloed op het gedrag van de ouders ten aanzien van deze factoren. De effecten van de training waren groter dan wanneer de ouders alleen informatie kregen over voeding. Onderzoekster Laura Hart is positief: “We zijn enthousiast over dit programma. Ouders vertellen ons dat het precies is wat ze nodig hebben in een tijd waar de angst voor obesitas en verstoorde eetpatronen groot is.”

Het onderzoek zal in print verschijnen in het International Journal of Eating Disorders.

Fotocredits: 'unending inspiration', Aaron Goodman
Dit artikel afdrukken