Ethici vragen zich in Nieuwe Oogst af of preventief enten wenselijk is. Volgens hen worden te hoge melkproductie-eisen gesteld aan koeien; het gebruik van preventieve middelen verbloemt dat. Ze zien meer in een omgang met het dier en een huisvesting die ziekten voorkomen. Het verder opjagen van de gemiddelde melkgift per dier hoort daar niet bij. Ook moet er een grens gesteld worden aan het middelengebruik. Dat gebeurt zelfs in de topsport om het selecte aantal mensen dat zich daarmee kan onderscheiden niet alsnog door hun eigen grenzen heen te laten gaan. Agrariërs zijn het hier niet mee eens: "We enten onze kinderen toch ook?"

Franck Meijboom, Universitair Hoofddocent ethiek bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, benoemt zijn zorgen als volgt: "Vanwege dierenwelzijn moeten we voorkomen dat we die preventieve middelen gebruiken om managementproblemen te verbloemen of te makkelijk aanpakken." Hij keert zich tegen "een routinematige inzet" van entingen en vindt het wenselijk "het welzijn van en respect voor het individuele dier" niet op het spel te zetten.

Met andere woorden, Meijboom wil landbouwdieren niet dwingen in de rol van overpresterende topsporter die daar bovendien zelf niet voor heeft gekozen. In Nieuwe Oogst vindt hij hoogleraar ethiek Bart Gremmen (WUR) en Joep Driessen, dierenarts en eigenaar van Cowsignals Training Company, aan zijn zijde. Er moeten grenzen worden gesteld aan de prestaties die we van koeien mogen verwachten, vindt het drietal.

Voor winkeliers en zuivelaars ontstaat weer een nieuw argument om consumenten zuivel met meer waarde te verkopen: melk van gewone dames in plaats van body builders, andere krachtpatsers en duurwonders.

Update: 3 augustus 19:58 uur, over deze discussie ontstond op twitter een interactie met KNMvD-voorzitter Merel Langelaar en Franck Meijboom:

Dit artikel afdrukken