Het rapport 'Topsectoren: beeld en ontwikkeling' van onderzoeksbureau Panteia zet de topsectoren op een rijtje.

Er zijn 9 topsectoren in Nederland, naast de hierboven genoemde Chemie, Energie, Water, Creatieve Industrie, Transport & Opslag en Hightech systemen en materialen. Dat de topsectoren nog in de plus zitten, komt door de sterke oriëntatie op innovatie en buitenlandse afzet. Alle topsectoren samen realiseren een kwart van de toegevoegde waarde van Nederland.

De Agro en Foodsector bestaat uit producenten van agrarische producten (akkerbouw en veeteelt) en voedingsmiddelenfabrikanten, waaronder multinationale bedrijven als FrieslandCampina en Unilever. Logistieke dienstverleners (veiling, import&export) wordt niet tot de sector gerekend. Het rapport: "De Nederlandse agro&food-sector speelt een grote rol in de wereldhandel van agro&food-producten. Daardoor is de sector in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt, waar sommige grondstoffen schaars zijn geworden en de prijzen navenant oplopen. [...] Een belangrijke uitdaging voor de sector is duurzame voedselproductie. Daarnaast moet de deelsector van de agrarische productie de balans zien te vinden tussen de schaalvergroting van de productie en de maatschappelijke acceptatie daarvan."

De ondernemers binnen de Agro en Foodsector zijn licht positief gestemd over de verandering in het ondernemersklimaat, maar hebben het afgelopen jaar de omzet zien dalen en de groei van de uitvoer zien vertragen. Ze zijn somber gestemd over financieringsmogelijkheden, hetgeen een drukkend effect kan hebben op investeringen in innovatie en de sector zelf. Innovatie binnen de sector zit met name bij de deelsector voedingsmiddelenproductie.

Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (bloemen, fruit, planten, bollen, zaden, pootgoed) is een kleine maar door zijn exportgerichtheid opvallende sector. Er wordt significant veel aan innovatie uitgegeven: een kwart van de omzet in deze sector komt voor rekening van vernieuwde producten en diensten.

De echte topper onder de topsectoren is 'Hightech systemen en materialen': machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialentechnologie. De output van hightechbedrijven is een pijler onder de innovaties in andere topsectoren, zoals, zoals life sciences, chemie, mobiliteit en energie. Ook veel ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied vinden hun oorsprong in de hightech-sector. De sector is groot in zowel aantal werkenden als uitvoer. Ongeveer één derde van de totale innovatie-uitgaven wordt door deze sector gedaan.

Fotocredits: ontwikkeling topsectoren 2010-2014, mutaties ten opzichte van voorgaand jaar in procenten, Panteia/EIM
Dit artikel afdrukken