De wetenschappers waren op zoek naar een manier om CO2 om te zetten in een bruikbare brandstof. Ze ontwikkelden een katalysator van koperen en koolstof nanopinnetjes op een siliconen oppervlak. “We probeerden de eerste stap van een reactie te bestuderen, toen we ons realiseerden dat de katalysator deze volledige reactie zelf uitvoerde” zegt Adam Rondinone van het Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Een chemische reactie die in feite het verbrandingsproces omdraait
Door spanning te zetten op de katalysator, vindt een chemische reactie plaats die in feite het verbrandingsproces omdraait. Bij de eerste reactie bleek de in water opgeloste CO2 al te veranderen in ethanol, een biobrandstof die toegepast wordt in motoren en generatoren. Het proces blijkt bovendien op kamertemperatuur te verlopen, zodat er geen energie verbruikt wordt bij het opwarmen of koelen van de grondstoffen en katalysator. De opbrengst aan ethanol is ruim 63%.

Toepassingen
De ontdekking zou een belangrijke doorbraak kunnen betekenen, omdat het proces op een efficiënte manier het broeikasgas CO2 omzet in de bruikbare brandstof ethanol. Omdat het proces zo eenvoudig aan- en uit te zetten is, zou het een veelbelovende aanvulling kunnen zijn op de huidige duurzame energiebronnen (wind- en zonne-energie), aldus Rondinone. Je kunt zo namelijk energie opslaan als ethanol.

Industriële schaal
De onderzoekers geloven dat de techniek bruikbaar is op industriële schaal omdat het goedkope grondstoffen gebruikt en op kamertemperatuur werkt. Ze willen de productiesnelheid nog verbeteren en de eigenschappen en het gedrag van de katalysator verder bestuderen.

Dit artikel afdrukken