De Europese Commissie blijkt - zonder noemenswaardige ruchtbaarheid - de toelating van het voor het milieu giftige, maar in de biologische landbouw toegestane gewasbeschermingsmiddel koper met 1 jaar verlengd te hebben. De licentieverlenging heeft betrekking op de werkzame stof koperverbindingen, zoals kopersulfaat en koperoxichloride, die van oudsher in de biologische landbouw gebruikt worden, bijvoorbeeld tegen schimmels in aardappels, groente- en fruitteelt en de wijnbouw. Zowel de EFSA (European Food Safety Authority) als de ECHA (European Chemicals Agency) "erkennen dat het middel schadelijk is voor mensen, vogels, zoogdieren en bodemorganismen", schrijft Boerenbusiness. Koper blijkt zowel als residu in biologische producten voor te komen als zich in de bodem op te hopen. Het staat op de 'List of Candidates for Substitution', van middelen die zouden moeten verdwijnen als er alternatieven voor gevonden zijn. Voor koper zijn die (nog) niet gevonden. De licentie is nu tot 31 januari 2019 verlengd; van de 26 lidstaten stemden alleen Frankrijk en Zweden tegen.
De stille verlenging valt op omdat de kranten vele jaren volstonden over de omstreden verlenging van glyfosaat in de gangbare teelt. Biologisch koper lijkt minder sexy als onderwerp voor protest in de media.
Boerenbusiness - Licentie koperoxichloride in stilte verlengd - Gebrek aan alternatieven
  • Deel
Druk af