Begrippen als stress-eten en comfortfood wijzen op het bestaan van een relatie tussen negatieve emoties en eten. Onderzoekers hebben geprobeerd het 'waarom' hierachter uit te zoeken. Waarom eet iemand die in een slecht humeur is junk food en waarom maakt iemand die lekker in zijn vel zit gezondere keuzes?

De onderzoekers onderzochten of mensen in een goed humeur de voorkeur geven aan gezond eten boven troosteten omdat gezond eten staat voor lange-termijn gezondheid en welzijn en of negatieve denkers troosteten de voorkeur zouden geven boven gezond eten omdat zij kiezen voor korte-termijn bevrediging om hun humeur nú te beïnvloeden.

Vier verschillende experimenten leiden tot de conclusie dat een positieve mindset mensen in staat stelt abstracter te denken en dus gezondere, lange termijn keuzes te maken. Zit je niet lekker in je vel, dan ga je voor het troosteten. En wel nú.

Het onderzoek is verschenen in The Journal of Consumer Psychology.
Dit artikel afdrukken