Biologisch geteelde groente bevat meer stoffen die mogelijk gezond zijn dan conventionele producten. Dat beweren researchers van de Universiteit van Newcastle na een literatuuronderzoek van 343 eerdere studies. Daaruit kwam naar voren dat er ‘statistisch significant’ meer antioxidante stoffen in biologische groente zitten, gemiddeld 17 procent meer. Voor een bepaalde soort (flavonoïden) zelfs 69 procent meer.

De researchers zetten hun bevindingen tegenover eerdere onderzoeken, die als uitkomst hadden dat er wat gunstige fytochemicaliën betreft geen verschil is tussen biologische en gewone groente. In het bijzonder is dat het veelbesproken onderzoek van de Universiteit van Stanford uit 2012, dat geen noemenswaardige verschillen liet zien tussen biologische en conventionele landbouwproducten.

Geen uitspraken over gezondheid
De Engelse onderzoekers zijn voorzichtig met uitspraken over de implicaties voor de gezondheid, omdat ze op basis van dit onderzoek daarover niets kunnen zeggen. Wel noemen ze studies waarin biologische groenten gezonder worden bevonden. De antioxidanten zouden beschermen tegen onder meer hart- en vaatziekten en kanker.

Een andere belangrijke uitkomst van het Engelse onderzoek is dat biologisch geteelde groenten minder pesticiden bevatten. Bij biologische landbouw worden geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De opbrengst is over het algemeen kleiner daardoor, maar die is wel vrij van pesticiden. Ook bevat het geen reststoffen van kunstmest, zoals het giftige cadmium.

Minder gif, meer afweerstoffen
Omdat biologische gewassen niet kunstmatig beschermd worden met gifstoffen, maken ze zelf meer afweerstoffen aan. Dat verklaart de hogere concentratie fytochemicaliën. De gewassen zijn kleiner, omdat ze geen extra groeistoffen krijgen, waardoor de concentratie per gewichtseenheid nog groter wordt. Dat verklaart de soms intensere smaak van biologische producten.

De uitkomst van dit vergelijkende onderzoek is een belangrijke bijdrage in de voortgaande discussie over de gezondheidsaspecten van het voedsel. De concentraties gif in conventionele gewassen zijn weliswaar zeer gering, maar wie voor biologische producten kiest, heeft meer zekerheid geen ongewenste stoffen binnen te krijgen.

Meer groenten en fruit ook goed
In reacties op het Engelse onderzoek wordt erop gewezen dat met het eten van iets meer gewone groente en fruit het verschil met biologische producten al wordt goedgemaakt. Bovendien wordt inmiddels getwijfeld of het eten van grote hoeveelheden antioxidanten wel gezond is.
Dit artikel afdrukken